Java Beans w drodze

BEA Systems, Sun i Symantec promują w Polsce technologie komponentów Enterprise Java Beans. BEA przedstawiła plany dotyczące kolejnych wersji serwerów aplikacji.

BEA Systems, Sun i Symantec promują w Polsce technologie komponentów Enterprise Java Beans. BEA przedstawiła plany dotyczące kolejnych wersji serwerów aplikacji.

Na technologię Enterprise Java Beans (EJB) stawiają BEA Systems, producent serwerów aplikacji, Symantec, opracowujący narzędzia do tworzenia aplikacji, oraz Sun Microsystems, twórca Javy. Te trzy firmy wspólnie promują w Polsce rozwiązania stosujące Javę.

Przedsiębiorcze ziarnka

EJB definiuje model pozwalający na opracowanie i osadzanie na serwerze komponentów w Javie. Stanowią one wstępnie opracowane części kodu, z których można złożyć kompletną, w pełni funkcjonalną aplikację. EJB są odpowiednikiem komponentów Java Beans, przeznaczonych do wykonywania w klienckiej części aplikacji. Mogą być używane wielokrotnie w wielu aplikacjach, a ich dostosowanie do wymagań następuje deklaratywnie w narzędziu do składania aplikacji. Mogą być uruchamiane na dowolnym serwerze aplikacyjnym Java, a także można je przesyłać przez sieć do wykonania na innym serwerze, niezależnie od tego, na jakim sprzęcie działa. Istnieją dwa podstawowe typy komponentów EJB: bean sesyjny i bean encji. Pierwszy służy do obsługi sesji połączeniowej z klientem, zaś drugi jest obiektowym odpowiednikiem rekordu w bazie, zapewniającym trwałość danych.

Akceptacja technologii EJB sprawiła pojawienie się ogromnej oferty serwerów aplikacyjnych, przeznaczonych do osadzania i obsługi aplikacji złożonych z tych komponentów. Obecnie na rynku jest ponad 45 serwerów aplikacyjnych Java. Obsługę EJB wbudowali już do swoich aplikacji najwięksi producenci baz danych. Pozostali planują zrobić to jeszcze w tym roku.

Logika na WWW

WebLogic Server, główny produkt firmy BEA Systems, pozwala na jednoczesne uruchamianie wielu kontenerów aplikacji, posługujących się komponentami EJB. Kontenerem aplikacji może być dowolna relacyjna baza danych z dostępem za pośrednictwem sterowników JDBC lub pakietu TopLink do odwzorowania obiektów na bazę relacyjną, obiektowa baza danych lub stare aplikacje (np. CICS/IMS), dostępne za pomocą otoczki obiektowej. Przedstawiciele firmy BEA definiują WebLogic Server jako otwartą platformę do składania, rozpowszechniania i zarządzania rozproszonymi aplikacjami w Javie.

W celu zwiększenia skalowalności serwerów WebLogic firma opracowała technikę klastrowania serwerów, pozwalającą na automatyczną replikację usług na różne , kierowanie żądań klientów na serwer najmniej obciążony czy przejmowanie obciążenia w razie awarii. Funkcje te znajdą się w czwartej wersji WebLogic Server, dostępnej jeszcze w tym roku.

Jednocześnie BEA opracowuje WebLogic Server Enterprise - serwer o znacznie większych możliwościach, będący połączeniem obiektowego monitora transakcyjnego M3 i obecnego WebLogic. W jednym serwerze możliwe będzie osadzanie aplikacji korzystających z komponentów CORBA i EJB oraz obsługa transakcji, dzięki wbudowaniu właś-ciwości funkcjonalnych monitora transakcyjnego Tuxedo. Poprawi się też współpraca z aplikacjami na mainframe'ach.

Pojawi się również ulepszona wersja Web-Logic Express (znana pod nazwą Tengah/JDBC lub jdbcKona) - serwera dynamicznych stron Web, posługującego się sterownikami JDBC dla pobierania danych z baz relacyjnych w celu włączenia ich w strony HTML.

Symantec lubi BEA

Symantec Visual Cafe 3.0 jest preferowanym przez BEA narzędziem do opracowania aplikacji w Javie i komponentów EJB do osadzania na serwerach aplikacyjnych. BEA opracowała nawet specjalny zestaw komponentów Java Beans dołączanych do Visual Cafe.


TOP 200