Java 9 bez wsparcia dla aktualizacji “long-term”

Oracle przedstawił kilka dni temu swoje plany dotyczące oprogramowania Java, szczególnie sposobu w jaki zamierza udostępniać użytkownikom kolejne aktualizacje tego produktu - w tym te, które będą modyfikować następne wydanie Javy (chodzi o Javę 9).

I tak jeśli chodzi o oprogramowanie Java 8 (którego premiera miała miejsce trzy lata temu), firma będzie udostępniać użytkownikom aktualizacje typu „feature release” dwa razy w roku. Każda z takich aktualizacji będzie zawierać co najmniej kilka istotnych usprawnień i nowości. Natomiast co trzy lat do rąk użytkowników trafi aktualizacja JDK 8 typu “long-term support”.

Zgodnie z przyjętym przez Oracle planem kolejna aktualizacja Javy 8 typu “long-term support” zostanie zaprezentowana we wrześniu 2018 roku. Będzie ona oznaczona symbolem 18.9 (liczba 18 wskazuje na rok, a 9 na miesiąc w którym aktualizacja została udostępniona).

Zobacz również:

Java 9 (której premiery należy się spodziewać w tym miesiącu) ma być aktualizowana inaczej. Użytkownicy mogą tu liczyć wyłącznie na pojawiające się co sześć miesięcy aktualizacje typu „feature rerelease”. Oracle nie zamierza tu udostępniać użytkownikom aktualizacji typu “long-term support”.

Zgodnie z tym założeniem pierwsza aktualizacja pakietu JDK 9 (Java Development Kit 9) powinna się pojawić na witrynie firmy Oracle w marcu przyszłego roku, będzie więc oznaczona symbolem 18.3.

Warto pamiętać, że między poszczególnymi, planowymi aktualizacjami oprogramowania Java mogą zawsze pojawiać się poprawki zwiększające bezpieczeństwo tego produktu, względnie likwidują dostrzeżone w nim błędy i różnego rodzaju podatności. I jeszcze przypomnienie, że tzw. “extended support” (rozszerzone wsparcie) dla JDK 8 skończy się dopiero w marcu 2025 roku.