Jasny obraz sieci

ClearVISN 2.0 Digitala oferuje łatwiejszą obsługę i większą integrację niż poprzednia wersja pakietu.

ClearVISN 2.0 Digitala oferuje łatwiejszą obsługę i większą integrację niż poprzednia wersja pakietu.

Digital wprowadził na rynek kolejną wersję oprogramowania ClearVISN przeznaczonego do zarządzania fizyczną warstwą sieci komputerowej. Nowa wersja, oznaczona numerem 2.0, oferuje administratorom sieci zdecydowanie bogatsze funkcje niż dostępny dotąd na rynku pakiet. Poza znanymi już użytkownikom funkcjami (ustanawianiem polityki alarmów sieciowych i technologii inteligentnych agentów) ClearVISN 2.0 proponuje także kilka nowych narzędzi automatyzujących bądź usprawniających niektóre czynności administracyjne.

Nowością jest Fault Policy Manager, aplikacja, która umożliwia definiowanie za pośrednictwem graficznego środowiska administracyjnego krytycznych poziomów dla alarmów i zdarzeń RMON. Dzięki niej możliwe jest określenie „polityki bezpieczeństwa” – przekroczenie krytycznej wartości dowolnego z parametrów określonych w aplikacji spowoduje wygenerowanie alarmu i podjęcie przez program odpowiedniej akcji. Informacja o tym zdarzeniu może być przekazana np. do aplikacji Recovery Manager (także wchodzącej w skład pakietu), która automatycznie, na podstawie otrzymanych danych, dokona rekonfiguracji sieci w taki sposób, by usunąć ewentualną przyczynę powstawania problemów.

Za realizację polityki bezpieczeństwa odpowiedzialni są specjalni inteligentni agenci, którzy monitorują pracę urządzeń sieciowych i informują o wszystkich anomaliach w ich pracy.

Znacznie usprawniono pracę modułu VLAN Manager, który umożliwia konfigurowanie i zarządzanie sieciami wirtualnymi. W połączeniu z modułem MultiChassis Manager umożliwia on łączenie użytkowników w grupy bez względu na ich fizyczną lokalizację. Wszystkie modyfikacje w konfiguracji dokonywane są za pomocą łatwej w obsłudze graficznej aplikacji zarządzającej. Administrator wskazuje tylko wybrane porty na urządzeniach sieciowych i każe je aplikacji połączyć w jedną sieć wirtualną. W podobny sposób odbywa się także przenoszenie użytkowników między poszczególnymi sieciami VLAN.

Nowością w wersji 2.0 oprogramowania ClearVISN jest moduł Intranet Manager. Jest to aplikacja obsługująca protokół SNMP, odpowiedzialna za odnajdowanie w sieci i zarządzanie urządzeniami sieciowymi różnych producentów. Potrafi ona także w graficzny sposób odwzorować strukturę sieci składającej się z przełączników i routerów takich firm, jak: Digital, Cisco, Bay Networks i 3Com. Intranet Manager odpowiedzialny jest również za zarządzanie łącznością stosowaną w ramach sieci WAN: Frame Relay, ISDN oraz X.25, a także najważniejszymi protokołami wykorzystywanymi w routingu: OSPF, IGRP oraz NLSP.

Pakiet ClearVISN przeznaczony jest dla platformy Windows NT i Windows 95, ale jego kluczowe komponenty dostępne są także dla HP-UX, IBM AIX, Sun Solaris i Digital Unix. Umożliwia to integrację tego pakietu z zaawansowanymi aplikacjami do zarządzania siecią, takimi jak: OpenView, Sun Net Manager oraz Tivoli TME 10. ClearVISN dla Windows NT zintegrowany jest z Tivoli NetView, pracującym na tej samej platformie systemowej.

Dokładniejsze informacje o oprogramowaniu ClearVISN uzyskać można pod internetowym adresem http://www.networks.digital.com.


TOP 200