Jaśniejsza przyszłość Novella

Novell postawił na sieci intranet i Internet. Utrzymaniu czołowej pozycji na rynku oprogramowania dla sieci lokalnych ma służyć zapowiedziana ostatnio szeroka kampania marketingowa.

Novell postawił na sieci intranet i Internet. Utrzymaniu czołowej pozycji na rynku oprogramowania dla sieci lokalnych ma służyć zapowiedziana ostatnio szeroka kampania marketingowa.

W krótkiej historii przemysłu komputerowego rzadko powroty bywały udane. Świadczyć o tym może przykład Borlanda, który nadal nie może uzyskać dobrych wyników finansowych, lub firmy Apple Computer, która wydaje się tracić udział w rynku w tym samym tempie, w jakim odchodzą z niej pracownicy. Znane są jednak przypadki firm, którym restrukturyzacja się udała i odzyskały pozycję rynkową, np. Digital Equipment Corp. i IBM. W ostatnim czasie na rozdrożu znalazł się Novell.

Plany Novella i użytkowników

Decyzje, które podejmie w najbliższym czasie kierownictwo firmy, w znacznym stopniu mogą zaważyć na jej przyszłości. Mogą zadecydować o tym, czy Novell będzie dostawcą innowacyjnych technologii, które będą dobrze przyjęte przez rynek. Okres, w którym firma będzie podejmowała te decyzje, może być nieco frustrujący dla jego klientów, czekających na określenie przez firmę strategii na najbliższe lata. Klienci ci muszą uwzględnić bowiem w swoich planach również plany Novella.

Przedstawiciele analitycznych firm zachodnich zgadzają się, że Novell jest obecnie znacznie "zdrowszą firmą" niż przed kilkoma miesiącami. Zmian związanych z restrukturyzacją firmy dokonał były prezes Robert Frankenberg. Po jego sierpniowej rezygnacji, spowodowanej prawdopodobnie złymi wynikami finansowymi firmy, Novell rozpoczął agresywną politykę marketingową.

Kierunek intranet

Z wypowiedzi przedstawicieli nowego kierownictwa firmy wynika, że Novell już określił swoją tożsamość i postawił na sieć intranet. Wraz z wprowadzeniem na rynek Green River, czyli nowej wersji sieciowego systemu operacyjnego NetWare, Novell rozpoczął ogólnoświatową kampanię reklamową, mającą na celu utrzymanie przez firmę pozycji lidera w dziedzinie rozwiązań przeznaczonych dla sieci komputerowych. Rozpoczęte po zmianie kierownictwa, pierwsze w tym dziesięcioleciu, poważne działania marketingowe, promujące wizerunek firmy i jej produktów, mają na celu wypracowanie marki Novella. Kampania ma umocnić pozycję Novella, jako firmy dostarczającej produkty na rynek sieci intranet. Produktami, które będą najsilniej promowane, jako kompleksowe rozwiązania dla intranetu, są: oprogramowanie komunikacyjne GroupWise, program do zarządzania sieciami ManageWise i pakiet IntranetWare. W skład tego ostatniego wchodzi nowy system NetWare 4.11, aplikacje i narzędzia wykorzystywane przy tworzeniu sieci intranet (bramka IP\IPX, przeglądarka Netscape Navigator 3.0, wbudowane usługi FTP oraz wieloprotokołowy router).

Jest o co walczyć

"Przyszłością jest intranet. Do tej pory aplikacje tworzone były w architekturze klient/serwer, obecnie przekształca się to w kierunku klient/sieć. Użytkownik nie jest już podłączony bezpośrednio do konkretnego serwera. Ma jedynie dostęp do pewnego zestawu uniwersalnych usług dostępnych w sieci za pomocą usług katalogowych NDS. Jeśli ulegnie awarii jeden serwer, klient będzie przełączony na inny, nawet tego nie zauważając. Jest wprawdzie nadal uzależniony od platformy systemowej, ale dzięki coraz bardziej popularnym przeglądarkom i programom pisanym w języku Java, łatwo będzie zmieniać serwery, na których pracuje. Powstaje Uniwersalny Klient, dla którego Internet staje się Uniwersalnym Środowiskiem Pracy. Sądzę, że w najbliższym czasie powstanie, jeśli można tak to nazwać, rozległy system operacyjny, zainstalowany nie na poszczególnych komputerach, ale obejmujący swym zasięgiem całą sieć. Nie wiadomo jeszcze jak rozwiązać problem licencjonowania takiego systemu. Być może sprzedawane będą licencje na system i oferowane usługi uzależnione od czasu pracy, np. na godzinę" - powiedział podczas swojego pobytu w Warszawie Glen Ricart, odpowiedzialny za rozwój nowych technologii w Novellu.

Zgodnie z informacjami podanymi przez przedstawicieli Novella, w ciągu następnych kilku lat, 6 razy więcej ludzi będzie korzystać z intranetu niż z Internetu. 89% dużych przedsiębiorstw zamierza w najbliższym czasie rozbudować własne sieci i stworzyć intranety. Każda z nich wyda przeciętnie na ten cel 2,6 mln USD. Na całym świecie suma ta wyniesie 10 mld USD. Jest więc o co walczyć.

Jednocześnie Novell nie rezygnuje z NetWare. IntranetWare i NetWare mają być sprzedawane równolegle. Są dostępne w tej samej cenie. Pierwszy z nich stanowić ma kompleksowe rozwiązanie dla sieci intranet. Drugi ma być sprzedawany na rynkach, które nie są jeszcze gotowe na przyjęcie technologii intranetowej. Według przedstawicieli firmy, do rynków tych nie zalicza się Polska.

Serce Novella

Od lat Novell rywalizuje z Microsoftem. Przejawem tego jest WordPerfect Corporation i zakończona niepowodzeniem działalność na rynku aplikacji biznesowych. Z czasem, po odsprzedaniu WordPerfecta kanadyjskiemu Corelowi, rywalizacja z firmą Billa Gatesa przybrała nowy wymiar.

Jak podkreślają przedstawiciele Novella, "sercem" firmy jest i zawsze był NetWare. Pozycja sieciowego systemu operacyjnego, po długiej dominacji na rynku sieci lokalnych, jest obecnie zagrożona rosnącą popularnością Windows NT Microsoftu. Na razie jednak NetWare jest w dalszym ciągu liderem wśród sieciowych systemów operacyjnych, a Novell liczy, że pozycję utrzyma dzięki kilkudziesięciomilionowej bazie lojalnych klientów.

Przedstawiciele firmy często podkreślają, że nie uważają Windows NT za system konkurencyjny, a raczej komplementarny w stosunku do NetWare. "Częścią naszej pracy, jako firmy programistycznej, jest umożliwienie ludziom pracy równolegle pod NetWare i Windows NT. Konkurujemy z wieloma producentami, lecz Microsoft nie jest naszym największym wrogiem. Prawdę mówiąc, największym wrogiem w ostatnim czasie byliśmy sami dla siebie, nie umiejąc określić własnej strategii" - powiedział Joseph Marengi, następca Roberta Frankenberga, na stanowisku prezesa Novella.

Novell Marengiego będzie bardziej otwarty. Wszystkie produkty mają powstawać w wersjach dla kilku systemów operacyjnych (Unix, Windows, OS/2, MAC-OS). Ponadto firma stara się także udostępniać usługi na inne platformy w pierwszej kolejności Novell Directory Services. "Obecnie są one dostępne na NetWare, a w naszej ofercie znajdują się wersje NDS unixowe m.in. dla SCO Unixa i HP-UX. Pod koniec roku pojawi się wersja na Windows NT" - zapowiedział Glen Ricart.


TOP 200