Janusz R. Guy: Sygnity powinna wygrywać z rynkiem

Pełniący obowiązki prezesa zarządu Sygnity Janusz R. Guy przy okazji publikacji kwartalnych wyników spółki zapowiedział, że jego celem jest w krótkim czasie wprowadzenie firmy na ścieżkę stabilnego i trwałego wzrostu. Pomóc ma strategia zwiększenia efektywności operacyjnej firmy i poprawa rentowności.

Janusz R. Guy przy okazji publikacji kwartalnych wyników firmy wystosował list do akcjonariuszy. Zadeklarował w nim determinację w realizacji celów.

Janusz R. Guy pisze m.in.: "Docelowo chciałbym, aby Sygnity notowała poziomy rentowności zbliżone do innych czołowych europejskich spółek z branży IT. Na bazie dotychczas przeprowadzonej analizy "bilansu otwarcia": zasobów ludzkich spółki, produktów, procesów, sposobów zarządzania kontraktami, możliwości finansowych i innych, stanowczo potwierdzam, że Sygnity posiada duży potencjał do realizacji powyższych zamierzeń". Przełoży się to na wzrost kursu akcji spółki, oscylujący dotąd wokół 12 zł. Jednak jak podał PAP, analitycy Erste Group w raporcie z 21 sierpnia obniżyli cenę docelową akcji Sygnity do 8,73 zł z 13,77 zł poprzednio, podtrzymując rekomendację "sprzedaj". Erste Group ocenia, że wartość Sygnity może podnieść, w najbliższych kwartałach jedynie przejęcie przez inną firmę, wśród których wskazywano na Ness Technologies i Tieto. Na ponowne wezwanie Asseco jest ich zdaniem jeszcze za wcześnie.

Zobacz również:

  • Alphabet rośnie coraz szybciej

Pełniący obowiązki prezesa podkreśla, że akcjonariusze mający swoich przedstawicieli w radzie nadzorczej, udzielają mu pełnego poparcia dla realizacji przyjętego planu działań. "Po wprowadzeniu zmian w szeroko pojętym sposobie zarządzania cała firmą, jak i poszczególnymi projektami, realizując obecną strategię rozwoju uważam, że Sygnity powinna "wygrywać z rynkiem", czyli innymi słowy rozwijać się lepiej i szybciej niż rynek" - pisze Janusz R. Guy.

Spółka kończy opracowanie budżetu na rok finansowy 2013 (od października 2012 do września 2013 roku). Po akceptacji rady nadzorczej, zarząd poda informacje o stanie finansów firmy oraz plany na finansowy rok 2013.

Wyniki pod presją

W podsumowanym kwartale Sygnity zanotowało 100,7 mln zł sprzedaży oraz stratę netto w wysokości 6,1 mln zł. Spółka zamknęła VI kwartał obrachunkowy, zgodnie z przyjętą zmianą w kalendarzu finansowym. W efekcie obecny IV kwartał (październik - grudzień) będzie pierwszy. Przejściowy okres rozliczeniowy potrwa siedem kwartałów i potrwa do końca 2012.

W komentarzu do wyników zarząd spółki napisał m.in: "Wyniki osiągnięte przez spółkę w VI kwartale roku obrotowego 2011/2012 znajdowały się pod silną presją czynników zewnętrznych, w dużej mierze niezależnych od spółki. Główny wpływ na nie miało trwające ponad 4 miesiące wezwanie do sprzedaży akcji ogłoszone przez Asseco Poland, a także trudne otoczenie makroekonomiczne przekładające się na ogólnie niski poziom kontraktacji w branży IT. Wezwanie Asseco Poland zakończyło się na początku lipca i mimo że faktycznie nie doszło do skutku, miało istotny wpływ na działalność operacyjną i w efekcie na wyniki finansowe Sygnity. Niewątpliwie także w wyniku wezwania i po jego zakończeniu nastąpiły znaczące wahania kursu akcji spółki".

Obecny portfel zamówień spółki na rok kalendarzowy 2012 wynosi obecnie 383 mln złotych.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200