Jakość z informatyką

Walne Zgromadzenie Klubu Polskie Forum ISO 9000 poświęcono informatycznemu wsparciu dla zarządzania jakością.

Walne Zgromadzenie Klubu Polskie Forum ISO 9000 poświęcono informatycznemu wsparciu dla zarządzania jakością.

Na odbywające się w połowie kwietnia br. w Polanicy Walne Zgromadzenie Klubu przyjechali menedżerowie i pełnomocnicy zarządów około 400 przedsiębiorstw (spośród 600 będących członkami klubu), które bądź już mają, bądź dopiero ubiegają się o certyfikat, zaświadczający o wdrożeniu i praktykowaniu norm z serii ISO 9000. ‚“Najcenniejsze dla uczestników takiego spotkania są zawsze osobiste kontakty, pozwalające skonfrontować doświadczenia i opinie, poszerzyć wiedzę, znaleźć rozwiązania własnych problemów. Od dwóch lat coraz większe zainteresowanie wzbudza informatyka, którą uważa się za dobry sposób usprawniania zarządzania firmą, w tym zarządzania jakością” - powiedziała Jolanta Orlikowska, współorganizator spotkania.

Na tegoroczne Walne Zgromadzenie zaproszono dostawców rozwiązań informatycznych. W Polanicy zaprezentował się Computer Studio Kajkowski, Digital, , Celmar, .

“W reformujących się przedsiębiorstwach są zwykle jednocześnie prowadzone cztery projekty: wdrażanie norm ISO, zasad controllingu i rachunkowości zarządczej, reengineering oraz wdrażanie zintegrowanego systemu informatycznego. Te wszystkie wdrożenia nie wspierają się wzajemnie. Często poszczególne przedsięwzięcia służą realizacji partykularnych interesów, a nie interesu całej firmy” — krytykował Ryszard Kajkowski postępowanie szefów projektów i ich zwierzchników Jego zdaniem, prawie wszystkie organizacje posiadające certyfikat ISO 9000, mają zainstalowane systemy informatyczne. Jednak nie więcej niż 10% urnie włączyć informatykę do wspomagania biznesu.


TOP 200