Jakość w niszy

Prim rozwija oprogramowanie wspierające wdrożenie norm jakości.

Prim rozwija oprogramowanie wspierające wdrożenie norm jakości.

Wrocławski Prim jest producentem systemu wspierającego wdrażanie i utrzymywanie norm serii ISO 9000, 14 000 i 18 000. Firma prowadzi prace nad dostosowaniem swojego oprogramowania do nowej wersji normy ISO, opublikowanej w 2000 r. "W porównaniu z dotychczas obowiązującą wersją - z 1996 r. - zaszły duże zmiany. Dotyczą one głów-nie filozofii zarządzania przedsiębiorstwem, która zmieniła się przez ostatnie lata. Mówi się już nie o procedurach, a procesach w firmie. To musi znaleźć odzwierciedlenie w naszym oprogramowaniu" - wyjaśnia Andrzej Niemiec, wiceprezes Prim.

Firma sprzedaje oprogra- mowanie wspierające zarządzanie jakością od 1998 r. Dotychczas zostało ono uruchomione w 15 firmach, wśród których największe to Rafako i Hutmen. "Sprzedaż rośnie, chociaż powoli" - przyznaje Andrzej Niemiec. - "Coraz więcej firm chce jednak wdrażać w Polsce normy jakości ISO, należy więc oczekiwać, że rynek ten będzie rozwijał się szybciej" - dodaje wiceprezes firmy Prim.

Porównanie z konkurencją

Firma Prim opracowała kilka programów, które składają się na pakiet wspomagający zarządzanie i utrzymanie norm serii ISO. Jego podstawę stanowią trzy aplikacje. Program OJA wspomaga pracę pełnomocników zarządu ds. jakości w zakresie wspierania zarządzania, nadzorowania i analizy audytów wewnętrznych. Aplikacja OPJ jest przeznaczona do gromadzenia i analizy problemów jakościowych, zgłaszanych przez poszczególne jednostki organizacyjne przedsiębiorstwa. "Ocena wagi problemów jest dokonywana przez program na podstawie metody FMEA, która jest opisywana jako zespół systematycznych działań umożliwiających rozpoznanie i ocenę potencjalnych błędów i ich efektów" - wyjaśnia Andrzej Niemiec. Natomiast ORE służy do zarządzania i analizowania reklamacji.

Nowością wśród aplikacji oferowanych prze Prim jest oprogramowanie QFD, które pozwala na porównywanie własnych wyrobów z produktami konkurencji. Firma kończy prace nad programem Opiekun Klienta, wspierającym pracowników działu sprzedaży w firmach tworzących produkty na zamówienie. Prowadzone są także prace nad aplikacją zarządzającą pracami badawczo-rozwojowymi.

Więcej niż ISO

"Oprogramowanie wspierające zarządzanie jakością to nadal nisza rynkowa. Do niedawna na polskim rynku nie było kompletnych tego typu rozwiązań. Wiele firm oferuje jedynie jego pojedyncze elementy, np. sterowania projektowaniem" - mówi Andrzej Niemiec.

Przedstawiciele Prim chcieliby sprzedawać swoje aplikacje także firmom, które zamierzają nadzorować reklamacje czy też posiadają działy audytu wewnętrznego.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200