Jakie będą najważniejsze wyzwania stojące przed działami IT

W najbliższym czasie największy wpływ na rozwój technologiczny firm będzie mieć modernizacja przestarzałych aplikacji i infrastruktury IT oraz rozwój usług dostępnych w modelu chmury - uważają specjaliści HP.

Trendy na rynku IT wg HP:

  • nadmierny rozrost środowisk IT otworzy w 2012 roku rynek o wartości nawet 35 mld USD dla rozwiązań integrujących technologie w centrach danych,
  • 16,9 mld USD rocznie może być marnowanych przez europejskie firmy na utrzymywanie przestarzałych aplikacji,
  • do 2015 r. 18% usług informatycznych będzie dostarczane za pośrednictwem chmury publicznej, 28% - chmury prywatnej, a pozostałe 54% będzie realizowane przez firmy we własnym zakresie lub w formie outsourcingu.

W najbliższym czasie największy wpływ na rozwój technologiczny firm będzie mieć modernizacja przestarzałych aplikacji i infrastruktury IT oraz rozwój usług dostępnych w modelu chmury - uważają specjaliści .

"Już dzisiaj obserwujemy wśród naszych Klientów rosnące zainteresowanie technologiami pozwalającymi na rozwiązanie problemów związanych z utrzymaniem rozrastającej się infrastruktury informatycznej i przestarzałych aplikacji" - mówi Paweł Czajkowski, prezes . "W tym roku wiele przedsiębiorstw stanie również przed decyzjami związanymi z pracą w modelu typu cloud computing" - dodaje.

Zobacz również:

HP prognozuje, że odpowiedzią na te wyzwania będzie m.in. transformacja aplikacji oraz dalszy rozwój rozwiązań pozwalających na konsolidację infrastruktury IT w celu obniżenia kosztów, zmniejszania powierzchni centrum przetwarzania danych oraz ograniczania zużycia energii. HP przewiduje także dalszy wzrost zapotrzebowania firm na rozwiązania wspierające bezpieczeństwo i zapewniające większą kontrolę nad informacją. W najbliższych latach należy spodziewać się także rozwoju środowisk IT stanowiących kombinację przetwarzania w chmurze publicznej i prywatnej oraz tradycyjnego outsourcingu.

Oto najważniejsze wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami i rozwiązania z perspektywy technologii:

Wyzwanie: Nadmierny rozrost i koszt utrzymania infrastruktury IT

Trend: Rozwój infrastruktury konwergentnej

Badanie przeprowadzone niedawno na zlecenie HP wykazało, że 65% badanych firm i instytucji w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki używa aplikacji starszych niż 8 lat, z czego ponad 15% - mających więcej niż 16 lat.

W 2012 roku firmy dążąc do zwiększenia swojej konkurencyjności będą kontynuować rozbudowę centrów danych. W konsekwencji wiele z nich stworzy środowiska pochłaniające 70% budżetu przeznaczanego na infrastrukturę IT. "HP przewiduje, że ten nadmierny rozrost środowisk informatycznych otworzy w 2012 roku rynek dla rozwiązań integrujących technologie dostępne w o wartości nawet 35 mld USD. Odpowiedzią HP na wyzwania rynku IT jest oferta infrastruktury konwergentnej" - mówi Paweł Czajkowski.

Obecnie w wielu przedsiębiorstwach sztywna infrastruktura oraz jej fizyczny i wirtualny rozrost negatywnie wpływają na elastyczność środowiska. Wskutek tego bieżąca eksploatacja i utrzymanie systemów IT konsumuje ponad 70% zasobów informatycznych, pozostawiając tylko 30% na innowacje. Oferta infrastruktury konwergentnej HP stanowić ma wizję architektury centrów danych przyszłości. Eliminuje odseparowane od siebie technologie i złożoność centrum przetwarzania danych, wykorzystując zarazem istniejące już inwestycje technologiczne. Obejmuje rozwiązania integrujące oprogramowanie, serwery, pamięć masową i sieć, pozwalając klientom na lepsze wykorzystanie posiadanej infrastruktury informatycznej, szybszy rozwój oraz zwrot inwestycji w IT. "Dzięki ujednoliconemu zarządzaniu, wszystkie zasoby stają się częścią jednej puli, którą można podzielić, łączyć i zmieniać, dynamicznie dostosowując zasoby do dowolnych potrzeb biznesowych i aplikacji oraz konkretnego obciążenia. Umożliwia to przedsiębiorstwom uzyskanie lepszego poziomu wykorzystania i zmniejszenia zużycia energii, pozwalając na obniżenie kosztów" - mówi Paweł Czajkowski.

Wyzwanie: Przestarzałe aplikacje

Trend: Modernizacja środowisk IT

Obecnie aplikacje muszą zarówno zapewniać przedsiębiorstwom ciągłość pracy bez przestojów, jak i szybko odpowiadać na zmieniające się potrzeby biznesowe firmy, chcącej zachować konkurencyjność. Tymczasem wiele firm pracuje w nieelastycznych systemach IT, których utrzymanie i modernizacja jest bardzo kosztowna. Przestarzały kod i spowalniające środowisko IT, stare aplikacje obciążają budżet firmy przeznaczony na technologie i uniemożliwiają sprawne funkcjonowanie firmy.


TOP 200