Jaki zawód wybrać na jutro?

Nie ulega wątpliwości, że umiejętność trafnego przewidywania tego, co się zdarzy za 5 czy 10 lat pozwoliłaby każdemu na lepsze zaplanowanie kierunku własnej edukacji, kariery zawodowej, inwestycji, a nawet życia osobistego.

Nie ulega wątpliwości, że umiejętność trafnego przewidywania tego, co się zdarzy za 5 czy 10 lat pozwoliłaby każdemu na lepsze zaplanowanie kierunku własnej edukacji, kariery zawodowej, inwestycji, a nawet życia osobistego.

Nic więc dziwnego, że przepowiadaniem przyszłości zajmują się nie tylko wróżki, ale także lekarze, prawnicy, wojskowi, politycy, ekonomiści. Tym niemniej ostatnie lata zaskoczyły niemal wszystkich w krajach wysoko rozwiniętych. Pojawia się coraz więcej bezrobotnych, a średnia zarobków rośnie coraz wolniej (np. w USA 4% rocznie - dwa razy wolniej niż 10 lat temu). W tej sytuacji coraz większego znaczenia zaczyna nabierać planowanie długofalowe.

"US News & World Report" podał ostatnio dwadzieścia zawodów, które w niedalekiej przyszłości staną się najbardziej pożądanymi na rynku pracy, a co za tym idzie najlepiej płatnymi profesjami. Warto przyjrzeć się tej liście, szczególnie pod kątem zawodów informatycznych, co polecam przede wszystkim tegorocznym i przyszłorocznym maturzystom. Oczywiście wszystkie informacje dotyczą amerykańskiego rynku pracy i mogą mieć odniesienie do polskich pracowników jedynie pod warunkiem dobrej (żeby nie powiedzieć b. dobrej) znajomości jęz. angielskiego. Niewystarczająca znajomość języka jest przyczyną, że ok. 95% Polaków w Chicago, gdzie mieszka ich ok. 1,1 mln, jest zatrudnionych w charakterze sprzątaczy, sprzedawców i opiekunów dzieci.

Analityk systemowy - system analyst

Przewidywany wzrost zapotrzebowania do roku 2005 wynosi ok. 80%. Pracownicy o takim wykształceniu będą poszukiwani we wszystkich działach gospodarki. Adaptowanie programów komputerowych dotyczyć będzie wszystkich dziedzin życia, pracę będzie więc można znaleźć nawet w mniejszych miejscowościach oraz niewielkich firmach. Na wyższe stawki będzie można liczyć w bardziej uprzemysłowionych rejonach kraju.

Średnie zarobki (rocznie w tys. USD):

początkowe 26-34

średnie 39-40

najwyższe 40-60

Information Broker

Jeden z najnowszych zawodów świata. Nie wymaga szczególnego poziomu wykształcenia, a można go wykonywać w domu będąc zależnym tylko od siebie. Samemu poszukuje się zleceń, podwyższa się kwalifikacje zawodowe, samemu obiera się styl działania. Co najważniejsze, na tego rodzaju usługi w ciągu najbliższej dekady popyt będzie rósł prawie o 20% rocznie. Stanie się to za sprawą nieustannego głodu informacji -właściwie w każdej dziedzinie biznesu. Przykładowo - realizacja zlecenia od producenta danego wyrobu będzie polegać na zbadaniu rynku potencjalnych nabywców oraz wykreowaniu strategii sprzedaży. Firma prawnicza może zlecić zebranie danych o biegłych sądowych i stylu pracy itp.

Średnie zarobki (rocznie w tys. USD):

początkowe 15-25

średnie 30-40

najwyższe 70 i więcej

Największe zapotrzebowanie na informacyjnego maklera jest w centrach finansowych oraz rządowych: Nowego Jorku, Washingtonu, Los Angeles, San Francisco, Chicago i Dallas.


TOP 200