Jaki będzie rynek zastosowań technik informatycznych

Lektura wszelkich prognoz rozwoju informatyki publikowanych w dalszej lub bliższej przeszłości skutecznie zniechęca do ferowania wyroków o tym, co będzie za rok, dwa lata i więcej. Z drugiej strony wiedza ta jest niezbędna do planowania rozwoju zarówno poszczególnych sektorów życia publicznego, jak i rozwoju całego kraju. Zaryzykujmy więc...

Lektura wszelkich prognoz rozwoju informatyki publikowanych w dalszej lub bliższej przeszłości skutecznie zniechęca do ferowania wyroków o tym, co będzie za rok, dwa lata i więcej. Z drugiej strony wiedza ta jest niezbędna do planowania rozwoju zarówno poszczególnych sektorów życia publicznego, jak i rozwoju całego kraju. Zaryzykujmy więc...

W technikach komputerowych zmiany są tak duże, iż często już przewidzenie przesunięć terminologicznych jest dużym sukcesem. W dziedzinie zastosowań to o tyle proste, że oferta techniczna na 1995 r. jest nam już znana. Trzeba tylko przewidzieć, co z tej oferty wybiorą ludzie.

Największy problem - organizacja

Zanim przystąpimy do analizowania techniki powszechnie używanej w 1995 r. przypomnijmy kilka prawd oczywistych: Nowe komputery zawsze powinny ludziom zatrudnionym w danej instytucji tym samym nakładem pracy ułatwiać wykonanie znacznie większej ilości pracy niż dotychczas. Zdarzy się to jednak dopiero wtedy, gdy informacje, które wprowadzają, modyfikują bądź usuwają, będą krążyły wg dobrze określonych i wszystkim znanych procedur. Firmom, które nie określą zasad postępowania z informacją grozi natomiast zapadnięcie w letarg organizacyjny. Firmy takie mogą się utrzymać na rynku tylko wtedy, gdy mają z jakichś pozamerytorycznych przyczyn zagwarantowaną pozycję monopolisty w swoim sektorze działania.

Sieci i telekomunikacja

Użytkownicy we wszelkich typach instytucji, którym zależy na szybkim przekazie informacji zaczną używać sieci komputerowych. Wolno stojące PC będą tam należały do coraz większej rzadkości. Użytkownicy dotąd korzystający z sieci LAN będą się starali o wyjścia do sieci szerszych. W 1995 r. oddanych zostanie wiele nowych trakcji światłowodowych sieci metropolitalnych (MAN) budowanych w co najmniej 10 miastach Polski. Skorzystają z nich już nie tylko uczelnie, lecz także administracja rządowa i samorządowa, szkoły, dynamiczne przedsiębiorstwa. Poprzez sieci MAN bardzo łatwo będzie można upowszechnić dostęp do sieci ponadnarodowych typu: Internet, CompuServe, Bitnet, EARN, EUnet i in. Pomogą temu prawdopodobnie następni operatorzy, których konkurencja pozwoli na podwyższenie jakości usług i urealnienie pobieranych za nie cen.

Sprzęt przenośny

Dzięki modemom, łączom radiowym i sieciom rozległym (WAN) nowego znaczenia nabierają komputery i inne podobne urządzenia przenośne. Znajdą zapewne wdzięcznych użytkowników wśród dziennikarzy, graczy giełdowych, inkasentów, ankieterów, policjantów i wielu innych zawodów.

Mainframe kontra klient/serwer

Międzynarodowe publikacje zachęcają dużych polskich inwestorów do budowy systemów komputerowych w architekturze klient/serwer. Jest to o tyle możliwe, że w poprzednich epokach w wyniku ograniczeń Cocom nie kupowaliśmy zbyt dużo maszyn klasy mainframe. Teraz, gdy jest to możliwe chętnie kupujemy komputery mainframe, mimo że w krajach wysoko uprzemysłowionych właśnie odchodzi się od nich (ale powoli). Dlaczego w 1995 r. polscy menedżerowie nadal będą chętnie inwestować w systemy mainframe, natomiast w architekturę klient/serwer zainwestują nieco później?

Przyczyna pozytywna jest prosta: komputery mainframe pozwalają łatwiej zarządzać dużymi centralnymi bazami danych, pozwalają łatwiej je budować, a nawet w pewnym zakresie reorganizować. Architektura klient/serwer wymaga niezwykle daleko idących decyzji na temat przetwarzania rozproszonego. Na te decyzje przygotowanych jest na razie stosunkowo mało instytucji i przedsiębiorstw. Odwrócenie decyzji nt. struktury przetwarzania rozproszonego wymaga reorganizacji na ogół kilku baz danych. Architektura klient/serwer jest dla polskiego użytkownika bardziej problemem organizacyjnym niż technicznym.


TOP 200