Jaki będzie 2021 rok (i kolejne) w IT

Przewidywanie przyszłości, nawet w tak nieodległej perspektywie jak 12-miesięczna, to w czasach koronawirusa zadanie karkołomne. Od czego mamy jednak analityków rynkowych? Swoje przewidywania na 2021 rok – i następne – opublikowały już najważniejsze ośrodki badawcze, takie jak Gartner i Forrester Research, a ostatnio również IDC.

COVID-19 kształtuje rynek i pozostanie tak jeszcze przez czas, który obecnie w ogóle trudno oszacować. Nawet analitycy są w takich prognozach ostrożni – zdaniem IDC rozchwianie światowego ekosystemu gospodarczego spowodowane pandemią potrwa przynajmniej od 1 do 2 lat, jeżeli nie dłużej. Mimo to biznes będzie nadal zmierzał ku swojemu „cyfrowemu przeznaczeniu” – digitalizacji usług i produktów, będącej podstawą wielu modeli operacyjnych. IDC szacuje, że do 2022 r. 2/3 światowego PKB będzie pochodzić z produktów i usług cyfrowych, a wydatki na informatykę w latach 2020-2023 wyniosą 6,8 bln dolarów.

W tych warunkach na zarządach ciąży szczególna odpowiedzialność. Nowa rzeczywistość wymaga przystosowania firmowej infrastruktury IT, a zwłaszcza usunięcia ewentualnych braków i niedociągnięć, jakie mogły powstać w początkowym okresie pandemii, gdy trzeba było w mniejszym lub większym stopniu modyfikować priorytety inwestycyjne biznesu.

Zobacz również:

 • Polski sektor prywatny otworzył się na pracę hybrydową
 • Premiera wersji próbnej pakietu Office 2021 for Mac

Decydenci muszą też umieć rozpoznać nowe obszary, w których pandemia (oraz sposób reakcji organizacji) zainicjowały trendy transformacyjne i na tych obszarach się koncentrować.

„Pandemia COVID-19 uwydatniła, że zdolność do szybkiej adaptacji i reagowania na przewidziane i nieprzewidziane zakłócenia w biznesie będzie wyraźniejszym wyznacznikiem sukcesu w naszej coraz bardziej zdigitalizowanej gospodarce”

– przekonuje Rick Villars, wicedyrektor ds. badań w IDC Group. Znaczna część przyszłych przychodów przedsiębiorstw będzie bowiem zależeć od szybkości reakcji, skalowalności i odporności ich infrastruktur, aplikacji i zasobów danych.

Trendy na 2021 rok i kolejne lata wg IDC

Zdaniem IDC najbliższa przyszłość stoi pod znakiem 10 kluczowych trendów. Część z nich będzie można zaobserwować już w przyszłym roku; większość dotyczy dłuższej, kilkuletniej perspektywy.

Jaki będzie 2021 rok (i kolejne) w IT

Trendy technologiczne na rok 2021 i kolejne na osi czasu i kosztów (źródło: "IDC FutureScape: Worldwide IT Industry 2021 Predictions").

 1. Szybsze przechodzenie do chmury. Biznes wyciąga wnioski z doświadczeń roku 2020, gdy stanął przed koniecznością przyśpieszonej cyfrowej transformacji i wdrożenia nowych technologii zapewniających ciągłość świadczenia usług. Zdaniem IDC do końca 2021 r. 80% przedsiębiorstw wprowadzi mechanizmy umożliwiające przeniesienie infrastruktury IT i aplikacji do chmury w czasie dwukrotnie krótszym, niż przed pandemią. Przyśpieszenie procesów przejścia na „chmurocentryczny” model IT ma pomóc zwiększyć cyfrową odporność organizacji.
 2. Edge computing z najwyższym priorytetem. Do 2023 r. zmiana modeli operacyjnych w wyniku pandemii oraz związanego z tym podejścia firm do pracy zdalnej będą dla 80 % organizacji kluczowymi przesłankami do inwestycji w technologie przetwarzania danych na brzegu sieci. Konieczność zapewnienia zasobów sprzętowo-aplikacyjnych w lokalizacjach zdalnych oraz dostarczenia do nich danych może pobudzić adaptację nowych, zorientowanych na chmurę rozwiązań brzegowych i sieciowych.
 3. Inteligentne cyfrowe miejsce pracy. Do 2023 r. 75% organizacji z grupy G2000, czyli największych spółek giełdowych na świecie, wprowadzi tzw. cyfrowy parytet: zadba o wyposażenie swoich zdalnych pracowników w ten sam zestaw narzędzi i technologii do komunikacji, którym dysponuje personel w siedzibie firmy.
 4. Informatyczna spuścizna po pandemii. Do 2023 r. aż 70% dyrektorów ds. informatyki będzie musiało zmagać się z długiem technologicznym, nagromadzonym w czasie pandemii. To wynik konieczności wprowadzania nowych rozwiązań IT „na skróty”, z dnia na dzień. Po wybuchu epidemii takie decyzje pozwalały rozwiązać najpilniejsze problemy organizacji, jednak w dłuższej perspektywie mogą uwidocznić się wady podejścia: niewystarczająca wydajność, brak elastyczności, skalowalności…
 5. Odporność w nowej rzeczywistości. Przedsiębiorstwa aspirujące do roli liderów w swoich branżach muszą być w stanie szybko dostosowywać się do nieprzewidzianych sytuacji, zakłócających standardowe operacje. Polega to m.in. na wykorzystaniu możliwości technologii cyfrowej do utrzymania ciągłości operacji biznesowych. IDC ocenia, że do 2022 r. organizacje dążące do uzyskania cyfrowej odporności będą o 50% szybciej reagować na takie czynniki niż firmy, którym zależy głównie na przywróceniu obecnego poziomu odporności na nieprzewidziane zdarzenia.
 6. Autonomiczne IT. Do 2023 r. podstawą wszystkich inicjatyw automatyzacji IT i biznesu stanie się chmurowy ekosystem zarządzania zasobami i analizy w czasie rzeczywistym. Będzie to jednak, zdaniem IDC, wymagało dalece posuniętej integracji systemów analitycznych podpartych sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym, automatyzacji opartej na sprecyzowanych politykach oraz szerszego wykorzystania platform low code i technologii bezserwerowych.
 7. Ekspansja sztucznej inteligencji. Jedna na cztery spośród największych światowych spółek giełdowych do 2023 przejmie w drodze akwizycji przynajmniej jeden start-up software’owy – celem rozszerzenia swojego portfolio o produkty bazujące na SI.
 8. Przegląd relacji. Do 2024 r. 80% przedsiębiorstw dokona przeglądu umów z dostawcami i partnerami, dążąc do poprawy realizacji swoich strategii cyfrowych. Ocena ta będzie miała kluczowe znaczenie dla długoterminowego sukcesu organizacji w środowisku, gdzie ekosystem IT przechodzi gruntowną transformację.
 9. Zrównoważony rozwój. Świat IT na dobre dołączy do gospodarki obiegu zamkniętego. Według IDC do 2025 r. 90% firm z grupy G2000 wprowadzi do swoich łańcuchów dostaw IT wymóg stosowania materiałów wielokrotnego użytku, a od dostawców sprzętu będzie oczekiwać wprowadzenia w zakładach produkcyjnych celów neutralności węglowej.
 10. Brak talentów. Do 2023 r. co drugi projekt związany z automatyzacją biznesu lub wdrażaniem hybrydowego modelu pracy zostanie opóźniony lub zupełnie się nie powiedzie z powodu niewystarczających nakładów na tworzenie zespołów DevSecOps. Aby rozwiązać problem niedoboru programistów i specjalistów ds. analityki danych przedsiębiorstwa zwrócą się m.in. w stronę crowdsourcingu.
W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200