Jaki VAT na dostęp do Internetu?

Senat chce, aby niższa stawka podatku obowiązywała na wszystkie połączenia internetowe, a nie jak zakłada Sejm, jedynie na wąskopasmowe.

Wczoraj (13 września) Senat przyjął poprawkę do nowelizacji ustawy o podatku VAT oraz podatku akcyzowym, zakładającą zmniejszenie stawki podatku VAT z 22 do 7%. Senatorowie chcą, aby niższa stawka była dostępna dla wszystkich połączeń internetowych, a nie jak obecnie proponuje Sejm, jedynie dla "wąskopasmowych". Za poprawką głosowało 63 senatorów, pięciu było przeciw, a trzech wstrzymało się od głosu. Rozwiązanie zakładające obowiązywanie 7-proc. stawki VAT tylko przy połączeniach typu dial-up spotkało się z ostrą krytyką firm z branży, szczególnie operatorów kablowych i innych dostawców oferujących stały dostęp do Internetu. Szkoły i inne placówki edukacyjne mają być zwolnione z płacenia VAT za usługi teleinformatyczne.

Propozycja wprowadzenia 7% stawki VAT jedynie na połączenia "wąskopasmowe" miała ułatwić zdefiniowanie usług teleinformatycznych. Za trudniejszy do zdefiniowania dostęp szerokopasmowy utrzymano by 22% stawkę VAT. Głosowanie nad senacką poprawką odbędzie się prawdopodobnie 18 września.

Zobacz również:


TOP 200