Jaka szafa do centrum danych

Jednym z najważniejszych elementów infrastruktury fizycznej tzw. warstwy zerowej centrum danych są szafy teleinformatyczne – w ich wnętrzu instaluje się urządzenia, których działanie decyduje o funkcjonowaniu systemu teleinformatycznego oraz jakości usług sieciowych. Dlatego właśnie parametry szaf powinny gwarantować bezpieczeństwo oraz warunki dla prawidłowego funkcjonowania zainstalowanego w nich sprzętu.

Podstawowymi celami stawianymi przed szafami jest fizyczny montaż sprzętu teleinformatycznego oraz porządkowanie elementów strukturalnych (takich jak np. kable) przy zachowaniu właściwych warunków do chłodzenia. Rozwiązania niezbędne do spełnienia wymogów w zakresie szaf teleinformatycznych powinny bazować na gotowych i standardowych elementach oraz akcesoriach, które mogą być w prosty sposób modyfikowane na miejscu, bez użycia skomplikowanych narzędzi. Specyfikacja 19-calowych szaf rackowych, która jest powszechnie uznawana jako obowiązująca, jest opisana w dokumencie EIA 310 Rack Stand przygotowanym przez nieistniejącą już organizację Electronic Industries Association (w skrócie EIA). Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej www.server-racks.com. Standard ten jednak w zakresie wielu szczegółowych kwestii pozostawia dość duży zakres swobody producentom, stąd wiele różnic pomiędzy rozwiązaniami poszczególnych firm.

Planowanie rozmieszczenie szaf w pomieszczeniu

Właściwe ustawienie szaf w pomieszczeniu jest niezwykle istotne zarówno z punktu widzenia niezawodności, bezpieczeństwa, jak i komfortu obsługi. Zwykle przy ustawianiu szaf w pomieszczeniu producenci systemu szaf zalecają, aby:

• tylna płaszczyzna szafy była oddalona minimum 50 cm od ściany pomieszczenia

• boczne pokrywy szafy była oddalone minimum 100 cm od ścian pomieszczenia

• przednie drzwi zapewniały możliwość swobodnego otwierania

• uwzględnić zapasową powierzchnię na ewentualną rozbudowę – dostawianie kolejnych szaf

• ustawiać szafy w rzędach – jedna obok drugiej, tak aby zapewnić właściwe parametry chłodzenia.

Zobacz również:

  • Już 6 czerwca duża migracja danych w usługach Google
  • Niebezpieczeństwo czycha na użytkowników poczty Gmail
  • Oracle zainwestuje 1,5 mld dolarów w Arabii Saudyjskiej

Przy planowaniu lokalizacji szaf należy uwzględnić wymiary pomieszczenia, w tym wysokość, oraz możliwość podłączenia zasilania. Ważne jest, aby pamiętać, iż wysokość wyrażona w jednostkach 1U stanowi jedynie wymiar przestrzeni montażowej, a całkowita wysokość szafy jest zawsze większa. Aby nie mieć kłopotów z montażem sprzętu, potrzebne jest miejsce co najmniej równe głębokości szafy. Niezmiernie ważny jest szybki dostęp do urządzeń, gdyż ma on wpływ na czas potrzebny na usunięcie awarii, jak i modernizacje, co przekłada się na poziom dostępności systemu teleinformatycznego. Drzwi frontowe szafy powinny otwierać się w kierunku najbardziej oddalonej ściany w pomieszczeniu, gdyż takie ustawienie nie utrudnia dostępu do urządzeń w niej zainstalowanych. Jeśli chcemy się dobrze przygotować na zmiany, warto zaopatrzyć się w szafy wyposażone w odwracane drzwi, zamontowane na łatwo rozłączalnych zawiasach. Warto pamiętać, że do niektórych modeli szaf można dokupić kółka, co ułatwi ich ewentualne przemieszczanie. Dzięki wyposażeniu szaf w dzielone drzwi tylne (tzw. francuskie) zwiększa się przestrzeń robocza w przejściach. Łączenie dwóch i więcej szaf instalacyjnych powinno być dokonywane poprzez połączenie ich podstaw (cokołów).

Ponieważ większość urządzeń instalowanych w szafie oddaje ciepłe powietrze z tyłu obudowy, dobrze jest tak zaplanować rozmieszczenie sprzętu, aby kolejne rzędy szaf były ustawiane w ten sposób, żeby fronty drugiego rzędu stały naprzeciw frontów pierwszego rzędu. Dzięki takiemu ustawieniu ciepłe powietrze wydmuchiwane z jednej szafy nie będzie mieszało się z powietrzem chłodnym zasysanym do szafy stojącej naprzeciwko. Należy pamiętać, iż zaniedbania popełnione na etapie planowania serwerowni bądź centrum danych mogą się zemścić, powodując zwiększoną awaryjność, wynikającą np. z trudności z przepływem powietrza chłodzącego czy dużej częstotliwości błędów w związku z obsługą sytemu. Wszystko to przekłada się na dostępność systemu teleinformatycznego, a co za tym idzie – na koszty ewentualnych przestojów.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200