Jak zoptymalizować zarządzanie danymi?

Silosy technologiczne i rozproszone dane ograniczają transformację biznesową, ale wykorzystanie SDS pomaga ujednolicić dane i stworzyć platformę dla nowoczesnego IT.

CIO i liderzy IT wdrażają nowe technologie, aby wspierać transformację biznesu – coraz chętniej korzystają z wirtualizacji, konteneryzacji, automatyzacji czy chmury hybrydowej. Według prognoz IDC, do 2023 roku aż 65% firm będzie intensywnie modernizować swoje dotychczasowe systemy, poprzez znaczące inwestycje w nowe platformy technologiczne. Raport IDG „2020 State of the CIO” pokazuje, że liderzy technologiczni są skoncentrowani na wprowadzaniu zmian i przeprojektowywaniu istniejących procesów biznesowych.

Od lat obserwujemy błyskawiczny przyrost ilości danych, generowanych przez firmy i ich klientów, coraz ważniejsza staje się umiejętność odblokowania wartości informacji dzięki analityce i sztucznej inteligencji – to paliwo transformacji cyfrowej. Chwilami obszar danych może wydawać się wręcz „Dzikim Zachodem” – nieustannie pojawiają się nowe technologie i ewoluują przepisy, jednak dla firm jeden element jest stały - najważniejsza pozostaje potrzeba stałego i bezpiecznego dostępu do zebranych zasobów.

W tym obszarze organizacje muszą się mierzyć z poważnym wyzwaniem: masowym zjawiskiem pofragmentowanych danych. Kiedy dane są przechowywane w silosach lub rozproszone w wielu różnych lokalizacjach, trudniej jest wykorzystać ich biznesową wartość. Jak stwierdził Zeus Kerravala w Network World „jeśli złe dane prowadzą do złych analiz, dane fragmentaryczne będą prowadzić do fragmentarycznych analiz, co może prowadzić do złych decyzji biznesowych”. Fragmentacja komplikuje zarządzanie, zapewnienie bezpieczeństwa i zgodności z przepisami, często negatywnie wpływa na jakość operacji.

Dlatego tak ważne jest spójne przechowywanie danych, które pomaga zrealizować określone cele. Może to być rozwiązanie problemu z danymi w silosach w infrastrukturze w lokalnych datacenter, zewnętrznymi centrami danych, czy przetwarzaniem danych w chmurze. Odpowiednie rozwiązanie pozwala na konsolidację, łatwy dostęp i efektywne przetwarzanie danych. Silosy aplikacyjne, pofragmentowane dane i nadmierne kupowanie na zapas powinny przejść do historii.

Technologia SDS to rozwiązanie do przechowywania i zarządzania danymi, w którym źródła są niezależne od fizycznego sprzętu. Oznacza większą elastyczność, zdolności adaptacyjne i skalowalność – dlatego staje się coraz popularniejsze. Analitycy firmy Gartner prognozują, że do 2024 r. ok. 40 proc. przedsiębiorstw wdroży rozwiązania typu SDS.

SDS rozwiązuje najważniejsze problemy masowej fragmentacji danych. Dzięki dostarczeniu infrastruktury, która może działać on-premise, w środowisku hybrydowym oraz multi-cloud, SDS pozwala organizacji na skonsolidowanie i ujednolicenie storage’u, wyeliminowanie silosów technologicznych i uniezależnienie się od rozproszenia lokalizacji. Dzięki ujednoliceniu zarządzania, pomaga w uproszczeniu działań operacyjnych, daje możliwość elastycznego rozwoju i szybkiego odpowiadania na zmieniające się wymogi biznesowe.

System Hedvig Distributed Storage Platform zapewnia organizacji rozwiązanie SDS, które jest wydajne kosztowo, zbudowane nie z użyciem drogiej technologii, ale na standardowym sprzęcie serwerowym x86 i ARM. Hiperskalowalna infrastruktura Hedvig transformuje serwery x86 i ARM i ich istniejące zasoby storage’owe – SSD, flash i twardy dysk w klastry, które można dowolnie skalować - od kilku do kilku tysięcy węzłów. Mogą zostać rozmieszczone w infrastrukturze lokalnej, w zewnętrznych centrach danych czy w chmurze publicznej.

Wielką siłą rozwiązania Hedvig jest wszechstronność. Współpracuje z vSphere, Docker (a także Kubernetes i OpenShift) i technologiami OpenStack. Ma wbudowane globalne funkcje deduplikacji, kompresji, szyfrowania, erasure coding. Zapewnia także realną kontrolę nad rozmieszczeniem danych w systemie rozproszonym w celu zapewnienia ich suwerenności.

System umożliwia konsolidację rozwiązań do obsługi backupu i secondary storage na jednej wydajnej, ekonomicznej i skalowalnej platformie, to także uproszczenie obsługi offsitowych backupów na potrzeby disaster recovery, dzięki szybkiemu odtwarzaniu danych z lokalizacji zapasowych.

Ogromną zaletą rozwiązania jest przewidywalność, wiążąca się z nią automatyczna, dynamiczna konfiguracja pamięci masowej oraz przejrzystość finansowania - rozliczenia na podstawie bieżącego wykorzystania, z możliwością rozbudowy poszczególnych węzłów lub dodawania nowych.

Oczywiście, większość przedsiębiorstw posiada już działające inwestycje w obszarze przechowywania danych i nie planuje ich całościowej wymiany. Jednak przewagą technologii SDS – a zwłaszcza platformy Hedvig – jest to, że można zacząć od niewielkich elementów i stopniowo zwiększać skalę zmian. Jednym z pierwszych działań może być odświeżenie backupu czy projekty konsolidacyjne, na tej bazie można zacząć budować platformę i fundamenty pod chmurę prywatną czy pod projekty konteneryzacji. W tym modelu można zmierzyć TCO i ROI i ocenić efekty. To przewidywalna wydajność, mniejsze ryzyko i niższe koszty.

Aby dowiedzieć się więcej na temat Hedvig Distributed Storage Platform i możliwości, które SDS przynosi organizacji, odwiedź stronę: https://www.commvault.com/pl-pl/learn/software-defined-storage-value