Jak zmotywować informatyka?

Niektórzy menedżerowie działów informatyki są zdania, że ich pracowników należy motywować tak, jak wszystkich pozostałych. Inni sądzą, że programiści i administratorzy wymagają szczególnego podejścia. Pewną próbą pogodzenia obu poglądów jest stwierdzenie, że systemy motywacyjne dają dobre efekty tylko wówczas, gdy bierze się pod uwagę indywidualne potrzeby każdego pracownika.

Niektórzy menedżerowie działów informatyki są zdania, że ich pracowników należy motywować tak, jak wszystkich pozostałych. Inni sądzą, że programiści i administratorzy wymagają szczególnego podejścia. Pewną próbą pogodzenia obu poglądów jest stwierdzenie, że systemy motywacyjne dają dobre efekty tylko wówczas, gdy bierze się pod uwagę indywidualne potrzeby każdego pracownika.

Co stymuluje pracowników do bardziej wydajnej pracy? Liczy się wiele czynników materialnych (płace, premie i nagrody pieniężne, finansowanie studiów przez zakład pracy) i pozamaterialnych (pochwały, wyróżnienia, odpowiednie środowisko pracy, dobra atmosfera pracy i dobre kontakty ze współpracownikami, prawidłowy podział zadań w zespole, atrakcyjność samej pracy, dodatkowe szkolenia dla pracowników, duża autonomia podejmowania decyzji). Efektywność stosowanego w firmie systemu motywacyjnego wymaga, aby oba rodzaje bodźców zostały umiejętnie połączone, posiadały dużą subiektywną wartość dla pracownika, zaspokajały jego potrzeby i jednocześnie sprzyjały powiększaniu zysku firmy.

Specjalne traktowanie

Informatycy to zazwyczaj ludzie o wysokiej samoocenie, inteligentni indywidualiści świadomi swojej wartości rynkowej. Nie można traktować jednak programistów, administratorów i innego rodzaju specjalistów IT jako grupy ludzi o jednakowych potrzebach i preferencjach. System motywacyjny trzeba dopasować do charakteru i oczekiwań każdego pracownika, jego wrażliwości, umiejętności, roli, którą chciałby odgrywać w zespole. „Każdy z pracowników ma inny stopień podatności na sugerowane przez przełożonego motywy podjęcia się danego zadania. Jedna osoba bardzo chętnie podejmie się wykonania zadania, o ile wiąże się ono z kierowaniem, lub koordynowania pracy zespołu, ponieważ czynnikiem motywującym jest dla niej możliwość sprawowania władzy. Dla innej osoby większe znaczenie będzie miało wynagrodzenie” - uważa Błażej Koska, dyrektor Ośrodka Informatyki Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.

Wśród informatyków stałym zainteresowaniem cieszą się oferowane przez pracodawcę możliwości doskonalenia zawodowego, poznawania nowych narzędzi informatycznych. Dlatego ta grupa zawodowa będzie bardziej wrażliwa na obietnicę sponsorowanych przez firmę szkoleń. Są także osoby podatne na sygnały kierowane do ich poczucia własnej wartości, wyjątkowości kwalifikacji na tle zespołu. Dlatego przełożony musi uwzględnić w swoich sposobach motywowania wiele czynników. Rolą dobrego szefa działu informatyki jest m.in. identyfikacja zainteresowań pracowników i odpowiednie dostosowanie do nich systemu motywacyjnego.

„Każdy pracownik wymaga motywacji. Jednak informatycy są o tyle szczególną grupą, że zarabiają dobrze, są cenieni na rynku i obiecywanie im coraz wyższych wynagrodzeń nie motywuje ich do pracy tak, jak innych pracowników. Dla informatyków zdecydowanie ważniejsze są ciekawe projekty, nowe zadania, możliwość stosowania w praktyce i podnoszenia swoich umiejętności. Uważam, że szczególnie ten ostatni element jest istotny, gdyż bez dodatkowych szkoleń bardzo szybko można stanąć w miejscu. Jest to sytuacja niekorzystna zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy, gdyż informatyk, który nie nadąża za rozwojem technologii, traci po prostu wartość dla pracodawcy” - stwierdza Joanna Kopta, dyrektor personalny Internet Investment Fund. „Często informatycy, mając do wyboru podwyżkę i szkolenie warte 5-6 tys. zł, wybiorą to ostatnie. Z ich punktu widzenia jest to inwestycja w rozwój, która zaprocentuje w przyszłości, wpływając na możliwości wyboru dalszej kariery” – uważa Tomasz Majchrowicz, kierownik sekcji II w Cukrowni „Ropczyce”.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200