Jak zmotywować informatyka?

Nie wszyscy jednak są tak optymistyczni. „Motywowanie pracowników na polskim rynku przebiega według ‘udoskonalonego’ wzoru kija i marchewki. Kijem jest stwierdzenie: na twoje miejsce czeka pięćdziesięciu. Marchewki nie ma w ogóle. Zbyt często szkolenia fundowane pracownikom odbywają się po godzinach pracy, przynosząc większą korzyść firmie niż pracownikowi. Tym samym przestają mieć znaczenie motywujące” - uważa Krzysztof Obrzud, główny informatyk z RMF FM.

Tak jak wszyscy inni

Zachęty niematerialne są często bardzo skutecznym elementem systemu motywowania pracowników, podnosząc ich lojalność i zaangażowanie w sprawy firmy. Zasadnicze znaczenie ma jednak system wynagrodzeń, dzięki któremu pracownik może zaspokoić nie tylko podstawowe potrzeby życiowe. Wynagrodzenie stanowi dla pracownika miernik jego wartości dla firmy, a tym samym zaspokaja potrzebę uznania, potwierdzenia własnej wartości, prestiżu. Płaca powinna więc zwiększać zadowolenie z pełnionej funkcji, być bodźcem do podnoszenia kwalifikacji, zwiększania zaangażowania, stanowić wyznacznik osiągnięć zawodowych. „Można powiedzieć, że nie tyle dodatkowe wynagrodzenie motywuje, ile brak godziwej płacy demotywuje”- uważa Bartosz Budrewicz, główny informatyk AB SA.

„Biorąc odpowiedzialność za ‘kondycję technologiczną’ firmy, liczę się z tym, że będzie to wymagało ode mnie poświęcenia czasu wolnego, dlatego też spodziewam się wynagrodzenia, które mi ów czas wolny zrekompensuje. Przyznaję jednak, że rekrutując ludzi do mojego zespołu, staram się zatrudniać tych, których charakteryzuje motywacja nie tylko finansowa. Gdzieś przecież kończą się możliwości firmy, a apetyt rośnie w miarę jedzenia”- przyznaje Bartosz Budrewicz. Warto też chyba zwrócić tutaj uwagę na fakt, że pojęcie ‘informatyk’ jest dość szerokie, obejmując zarówno pasjonatów na wysokich stanowiskach, dysponujących dużą samodzielnością i ponoszących odpowiednią odpowiedzialność, jak i pracowników wsparcia technicznego. Pragnienia przedstawicieli obu tych grup są często zupełnie różne.


TOP 200