Jak zmieniają się systemy ERP

Rynek rozwiązań klasy ERP stopniowo wkracza w kolejną fazę rozwoju. Systemy ERP zyskują nowe funkcje biznesowe, stają się łatwiej dostępne i otwarte na inne aplikacje. Zmienia się też charakter tego typu rozwiązań.

W ostatnich latach zintegrowane systemy wspierające zarządzanie stały się dość powszechnym narzędziem spotykanym w wielu firmach. Jako takie, coraz rzadziej są postrzegane w kategoriach rozwiązania dającego przewagę nad konkurencją. W większych firmach system ERP w zasadzie stał się standardem. W mniejszych zaś - czynnikiem umożliwiającym dalszy rozwój. Jednocześnie skróceniu ulega średni cykl życia systemów tej klasy. Wynosi on obecnie od 3 do 5 lat. Wiele firm decyduje się na zmianę wdrożonego wcześniej rozwiązania w poszukiwaniu nowych funkcji, większej elastyczności lub też w ramach optymalizacji kosztów utrzymania infrastruktury IT.

Redakcja poleca: Kompendium wiedzy o ERP
Praktyczny poradnik Computerworld dla kupujących i wdrażających systemy do obsługi procesów biznesowych. Przedstawiamy sprawdzone recepty na udane wdrożenie systemu ERP. W kompendium prezentujemy funkcjonalności oferowanych na polskim rynku rozwiązań oraz katalog zawierający krótką charakterystykę poszczególnych systemów, ich najważniejsze cechy, odsetek zrealizowanych wdrożeń w rozbiciu na branże, a także czynniki, które zdaniem producentów oprogramowania odróżniają je od rozwiązań konkurencyjnych. W praktyczny i maksymalnie jasny sposób przedstawiamy najlepsze praktyki w zakresie:
  • wyboru oprogramowania,
  • prowadzenia przetargowego,
  • negocjacji kontraktu i realizacji wdrożenia.

Warto też pamiętać, że rynek oprogramowania klasy ERP - choć pod względem dynamiki ustępuje m.in. sektorowi rozwiązań typu Business Intelligence - pozostaje jednym z ważniejszych i najbardziej konkurencyjnych segmentów branży IT. I tak, obok rozwiązań kompleksowych i wyposażonych w bogatą funkcjonalność powstaje całe grono mniej zaawansowanych systemów mocno wyspecjalizowanych w obsłudze nietypowych, często wręcz niszowych procesów biznesowych. Równocześnie producenci nęcą klientów nowymi formami licencjonowania czy systemami naliczania opłat.

Zobacz również:

  • Grupa MTP wybrała system ERP firmy Soneta
  • Fabryka przyszłości. Na jakie przeszkody mogą natknąć się firmy cyfryzujące produkcję?
  • Metro Warszawskie wdrożyło nowy system ERP

Zmiany na świecie

Eksperci spodziewają się, że kolejne lata będą okresem ostrej walki konkurencyjnej na rynku oprogramowania biznesowego, a przede wszystkim systemów klasy ERP. Analitycy prognozują, że przybierająca na sile konkurencja między liderami rynku wywoła kolejną lawinę fuzji i przejęć. Z drugiej strony producenci rozwiązań niszowych plasujących się tuż za czołówką rynku będą najpewniej koncentrować się na wybranych segmentach rynku i rozwijać swoje kompetencje w tym zakresie. Tych, którym nie uda się skutecznie prowadzić walki rynkowej z liderami takimi jak SAP, Oracle czy Microsoft ani przekonać rynku do swoich niszowych kompetencji, czeka połączenie z większym graczem lub nawet upadek.

Na dodatek systemy są coraz prostsze we wdrożeniu, więc trudniej o kompleksowe, wielomiesięczne projekty wdrożeniowe. Zmienia się struktura przychodów, a co za tym idzie - układ priorytetów większości dostawców oprogramowania klasy ERP. Analitycy firmy Forrester Research prognozują wręcz, że w miarę nasycania się światowego rynku systemów ERP i upowszechniania nowych form dostarczania rozwiązań tej klasy spadnie m.in. sprzedaż nowych licencji. Spadek wpływów z tego tytułu mają rekompensować jednak rosnące przychody związane z usługami dotyczącymi utrzymania systemów. W 2010 roku przychody z tytułu wsparcia technicznego dla oprogramowania klasy ERP stanowiły ok. 51 proc. ogólnej wartości światowego rynku rozwiązań tej klasy.

Duży potencjał w Polsce

Tymczasem polski rynek rozwiązań klasy ERP jest nadal nienasycony - zwłaszcza, jeśli wziąć pod uwagę firmy działające w sektorze pozaprodukcyjnym. Z danych GUS wynika, że obecnie z tego typu rozwiązań korzysta tylko 6% zarejestrowanych w Polsce małych firm. Dla porównania warto dodać, że w krajach zachodnich odsetek małych firm korzystających ze zintegrowanych systemów wspierających zarządzanie sięga 50%. Jednocześnie z systemów klasy ERP korzysta ok. 22%. firm średniej wielkości i 58% dużych przedsiębiorstw. Nie wyklucza to jednak kompleksowych projektów związanych z aktualizacją oprogramowania lub rozbudową jego możliwości funkcjonalnych. Poza dążeniami do optymalizacji działalności za jedne z ważniejszych czynników, które potencjalnie wpływać będą na wzrost zainteresowania systemami klasy ERP w Polsce uznać można m.in. chęć konkurowania na rynkach zagranicznych i współpracę w ramach międzynarodowych sieci logistycznych. Nie bez znaczenia są tu też projekty realizowane w następstwie konsolidacji i integracji polskich spółek w ramach międzynarodowych grup kapitałowych.

Zmiany zachodzące na rynku są odbiciem dążenia do zmniejszenia kosztów całkowitego użytkowania systemów ERP oraz stopy zwrotu z inwestycji w takie rozwiązania. Na rynku widoczne są również dążenia do uelastycznienia posiadanych rozwiązań biznesowych. O ile historycznie wybór konkretnego systemu oznaczał wieloletnie przywiązanie do jednego strategicznego partnera, oferowanych przez niego warunków wsparcia systemu, technologii oraz kierunków rozwoju oprogramowania wspierającego wszystkie kluczowe działania firmy, to obecnie sytuacja ta ulega zasadniczej zmianie.

Odpowiedz na zestaw pytań o Twojej firmie i znajdź idealny dla niej system ERP! Zobacz jekie rozwiązania są dostępne Polsce. Prezentujemy opis systemu, charakterystykę funkcjonalną, najważniejsze referencje, najnowsze informacje o produkcie i informacje o wdrożeniach w rozbiciu na branże. Zapraszamy do Centrum Aplikacji Computerworld.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200