Jak zaspokoić apetyt polskiego przemysłu na innowacje?

Przetwarzanie na brzegu sieci (Edge Computing) to jeden z najciekawszych trendów w obecnej informatyce. Przyczyną wyraźnego wzrostu zainteresowania przetwarzaniem brzegowym jest sposób i miejsce dostępu do danych. Według predykcji Gartnera do 2022 roku aż ¾ danych będzie powstawać poza chmurą obliczeniową i tradycyjnym centrum danych. Sprawią to sensory IoT, których przybywa w szybkim tempie. Dane zaczynają być więc przetwarzane bardzo blisko miejsca ich powstawania, by płynące z nich wnioski były dostarczane w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Jednym z beneficjentów technologii przetwarzania brzegowego jest szeroko pojęty przemysł. Oczujnikowane maszyny w fabrykach generują na bieżąco dane, kontrolując parametry, dając możliwość predykcji. Dzięki temu można lepiej przewidywać awarie, planować przestoje, zarządzać całym etapem produkcji.

Od kiedy w zamknięty świat systemów przemysłowych (OT) wkroczyły rozwiązania IT, przemysł zyskał potężnego sojusznika. To dzięki IT przedsiębiorstwa wkraczają w czwartą rewolucję przemysłową, mogąc realizować założenia Przemysłu 4.0 – gdzie maszyny komunikują się z innymi maszynami, z systemami zewnętrznymi partnerów biznesowych, dostarczając odbiorcy końcowemu produkt czy usługę, której potrzebuje.

Producenci IT biorą udział w cyfrowej ewolucji OT.

Firma HPE inwestuje miliardy dolarów w rozwój technologii Edge Computing, również dla przemysłu.

Stworzyła między innymi dedykowaną dla przemysłu platformę HPE Edgeline OT Link, automatyzującą współdziałanie różnych technologii operacyjnych i aplikacji na brzegu sieci opartych na standardowym IT, umożliwiając inteligentne i autonomiczne podejmowanie decyzji, choćby tych związanych z predictive maintenance, czyli przewidywaniem awarii maszyn za pomocą analizy danych.

Jedną z firm, która doceniła platformę HPE jest forma Sitaniec, zajmująca się projektowaniem, wykonaniem, programowaniem i serwisowaniem maszyn i instalacji używanych w przemyśle, implementując rozwiązania amerykańskiego producenta do swoich urządzeń związanych z automatyką przemysłową.

Jak zaspokoić apetyt polskiego przemysłu na innowacje?

O tym, jak optymalnie wykorzystać możliwości platformy HPE Edgeline OT Link i jak zmieniła się analityka danych w firmie Sitaniec, przeczytają państwo tutaj.

Pobierz materiał!