Jak zapewnić najwyższy standard bezpieczeństwa w branży przemysłowej?

Materiał promocyjny Felgenhauer Material Handling to szybko rozwijająca się firma działająca w sektorze przemysłowym – kilka lat temu przeszła znaczącą transformację. W jaki sposób systemy IT zostały dostosowane do tempa rozwoju i specyficznych wymagań organizacji związanych z bezpieczeństwem? Rozmawialiśmy na ten temat z Hubertem Kozdębą, dyrektorem ds. IT, Felgenhauer Material Handling.

Firma Felgenhauer Material Handling przeszła kilka lat temu znaczącą transformację, rozbudowała się, nadal szybko się rozwija. To oznaczało także stworzenie nowej strategii informatycznej - potrzebne jest odpowiednio skonstruowane IT, które można łatwo rozbudowywać, w pełni skalowalne, elastyczne i bezpieczne. Dlatego zdecydowano się na narzędzia bezpieczeństwa oferowane przez Fortinet.

Firma wybrała kompleksowe rozwiązanie Fortinet Security Fabric, ponieważ dzięki temu możliwe było budowanie spójnego i skalowalnego systemu bezpieczeństwa – jak podkreślał Hubret Kozdęba, jedną z najważniejszych korzyści biznesowych jest skalowalność przy otwieraniu nowych jednostek organizacji.

Główna idea to budowanie spójnego i skalowalnego sytemu bezpieczeństwa z elementów, które oferuje Fortinet w swoim kompleksowym rozwiązaniu. Np. obecnie wprowadzany jest system ujednolicający procesy autentykacji w firmie.

Firma ma ściśle określone wymagania ze względu na systemy produkcyjne. Specyfika branży sprawia, że konieczne jest zabezpieczenie sieci także wewnątrz - to kluczowe wyzwanie. Konieczne jest chronienie rdzenia sieci i jej krytycznych elementów, tam gdzie są newralgiczne dane – od strony dostępu wewnątrz firmy i VPN. Park maszynowy fizycznie jest podłączony do sieci, ale odseparowany od sieci krytycznej. Funkcjonuje także wiele polityk dostępu. To złożone środowisko może działać w pełni bezpieczny sposób dzięki rozwiązaniom Fortinet.

Wyzwaniem było także zapewnienie pełnej mobilności stanowiskom kontroli jakości. I to wymaganie zostało spełnione dzięki rozwiązaniom Fortinet Security Fabric - wędrują za nimi te same polityki bezpieczeństwa i dostępu.

W kolejnym kroku firma planuje wprowadzenie chmury hybrydowej - całe środowisko zostanie zabezpieczone w obszarze lokalnym i chmurowym.

  • Jak tego typu rozwiązania pomagają w odpowiedzi na wyzwania związane ze specyfiką branży?
  • Jak skutecznie chronić rdzeń sieci i krytyczne elementy?
  • Jak zapewnić bezpieczeństwo w przypadku mobilnych stanowisk kontroli jakości?

Obejrzyj wideo