Jak wynagradzać pracowników i menedżerów?

Tylko trzy pytania do Pawła Żakowicza, część III

Tylko trzy pytania do Pawła Żakowicza, część III

Czy wynagrodzenie pracownika powinno zależeć od stażu pracy?

Uzależnianie wysokości wynagrodzenia od stażu pracy nie jest racjonalnie uzasadnione. Ta tradycja pochodzi z czasów, gdy przedsiębiorstwom zależało na utrzymaniu pracownika w firmie przez cały czas jego aktywności zawodowej albo przynajmniej przez dłuższy okres. Teraz w zasadzie ani pracownik, ani firma nie zakładają tak długiego związku, mimo że zbytnia fluktuacja kadr też jest szkodliwa. W przypadku starszych wiekiem i stażem pracowników nie da się ominąć tej kwestii. Podczas budowania nowego systemu wynagrodzeń można jedynie włączyć dodatek za staż do wynagrodzenia zasadniczego i następnych podwyżek dokonywać już zgodnie z nowymi zasadami, czyli w zależności od osiągnięć.

Jak pogodzić w systemie wynagrodzeń staż z osiągnięciami pracowników?

Wynagradzane powinny być tylko osiągnięcia. Jedyny sposób uwzględnienia roszczeń z tytułu stażu widzę we włączeniu ich do wynagrodzenia zasadniczego i rezygnacji z osobnego dodatku z tego tytułu.

Czy opłaca się zatrudniać pracowników za niskie pensje, nie inwestować w podnoszenie ich kwalifikacji, akceptować częstą wymianę kadr, czy też lepiej więcej płacić i bardziej dbać o stałość i wydajność pracowników?

To kwestia strategii firmy. Są firmy, które mają doskonałe procedury pracy i nie robi im większej różnicy, kto będzie je wykonywać. Wysoka fluktuacja kadr nie czyni szkody firmom o perfekcyjnej organizacji pracy. Z drugiej strony jednak, jeśli pracownik ma kontakt z klientami firmy, to żadne procedury nie sprawią, że będzie miły, sympatyczny i usłużny. Taki jest tylko pracownik utożsamiający się z firmą. A utożsami się z nią pracownik, który zamierza zostać w danym przedsiębiorstwie dłużej.

Jeśli stanowisko pracy wymaga nie zapisanej nigdzie wiedzy i doświadczenia, którego nabiera się z czasem, to nie opłaca się oszczędzać ani na płacach, ani na szkoleniach.

Rozmawiała

Iwona D. Bartczak

<hr size=1 noshade>Paweł Żakowicz jest kierownikiem Sekcji w Zespole Doradztwa Kadrowego Ernst & Young.


TOP 200