Jak wykorzystać analitykę w sektorze publicznym

Rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji stanowi jeden z trzech priorytetów przyjętej przez Unię Europejską Strategii Rozwoju "Europa 2020". Zdaniem ekspertów, by taki rozwój był możliwy administracja publiczna powinna szerzej wykorzystywać systemy analityczne, chociażby w takich obszarach jak zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo publiczne czy wykrywanie nadużyć.

Zagadnieniom tym poświęcony jest rozdział wydanego przez World Economic Forum raportu The Global Information Technology Raport 2010 - 2011. W części "Transformation 2.0 for an Effective Social Strategy", którego autorem jest Mikael Hagstrom, wiceprezes firmy SAS odpowiedzialny za regiony EMEA i Asia Pacific, prezes Amerykańskiej Izby Handlowej przy Unii Europejskiej i członek zarządu Atalntic Council. Hagstrom prezentuje w nim konkretne przykłady wykorzystania analityki w sektorze publicznym w takich obszarach jak zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo publiczne, wykrywanie nadużyć, przejrzystość działań, służba zdrowia czy zrównoważony rozwój.

Jego zdaniem aktywna rola państw członkowskich we wsparciu innowacji i efektywnym wykorzystaniu technologii informatycznych do poprawy jakości życia obywateli i usprawnienia działalności przedsiębiorstw staje się w obecnych czasach bardzo istotna. Budowa sprawnego państwa jest bowiem złożonym przedsięwzięciem wymagającym wiedzy i doświadczenia z różnych dziedzin życia społeczno-gospodarczego, ale również umiejętności efektywnego wykorzystania dostępnych danych i informacji. Proces podejmowania decyzji w oparciu o dane daje rządom szerokie możliwości w zakresie poprawy obsługi obywateli, przewidywania ich przyszłych potrzeb, zwiększenia bezpieczeństwa publicznego i zapewnienia zrównoważonego rozwoju.

Zobacz również:

"W tym procesie niezbędne jest wykorzystanie zaawansowanych systemów analitycznych opartych o hurtownie danych. Ich rola polega na zamianie strumieni danych w wiedzę, która jest niezbędna do podejmowanie trafnych decyzji nie tylko na szczeblu przedsiębiorstw i instytucji, ale także rządu i parlamentu, czyli całego państwa. Systemy analityczne pozwalają zarządzać i podejmować decyzje w oparciu o fakty, a nie doświadczenie, czy intuicję menedżerską albo ekspercką. A to jest zmiana fundamentalna" - czytamy w raporcie.

Mikael Hagstrom zauważa, że w ostatnich latach sektor publiczny inwestuje bardzo intensywnie w narzędzia analityczne. Rządy na całym świecie w coraz szerszym zakresie wykorzystują siłę analityki na drodze transformacji i postępującej cyfryzacji gospodarki i społeczeństwa. Zastosowanie odpowiednich narzędzi analitycznych pozwala zdefiniować właściwe cele działania instytucji publicznych w oparciu o szerokie możliwości w zakresie m.in. precyzyjnego planowania działań, szacowania kosztów realizacji programów i inicjatyw, realizacji zadań w sprawny i efektywny sposób, monitorowania wyników i stanu realizowanych projektów, generowania raportów i wizualizacji wyników, komunikowania konkretnych wartości i rezultatów oraz badania i zwiększania satysfakcji interesariuszy.

Doświadczenia SAS Institute z wdrożeń rozwiązań analitycznych w Polsce i na świecie pokazują, że instytucje, które zdecydują się na zastosowanie analityki, bardzo szybko uzyskują wymierne efekty wdrożenia i zwrot z inwestycji. Jednym z przykładów jest wykorzystanie systemów analitycznych do wykrywania nadużyć. Z rozwiązań SAS do zapobiegania nadużyciom korzysta np. OLAF - agencja Unii Europejskiej odpowiedzialna za walkę z przestępstwami finansowymi. Dzięki analizie milionów dokumentów często w wielu językach i wykorzystaniu zaawansowanych technologii text mining inspektorzy mogą zdefiniować modele klasyfikujące zdarzenia oraz wykrywać nieprawidłowości i sytuacje niestandardowe. Rozwiązanie pozwala im walczyć z nadużyciami i korupcją w kompleksowy sposób.

Narzędzia analityczne mogą też pomóc w usprawnieniu systemu ochrony zdrowia, gdzie często pojawia się problem ograniczonych zasobów i stale rosnących potrzeb zdrowotnych. "Przychodnie, szpitale i apteki wytwarzają w ciągu roku setki milionów danych, ale czy na poziomie regionalnym lub krajowym wydobywamy z nich użyteczną wiedzę? Kluczowe decyzje dotyczące np. listy leków refundowanych, kontraktowania świadczeń, sieci szpitali będą na pewno bardziej trafne, gdy wspomagać je będzie analityka. Istnieją rozwiązania, które skutecznie wspierają instytucje służby zdrowia w optymalizacji działań i kosztów, poprawie efektywności procesów, a w rezultacie podniesieniu jakości usług świadczonych dla pacjentów" - czytamy w raporcie.

Wykorzystanie systemów analitycznych może też zwiększyć zaangażowanie obywateli w sferę publiczną, procesy decyzyjne, pogłębia interakcje pomiędzy administracją a obywatelami. Dzięki wykorzystaniu analityki, miasta mogą np. obliczać poziom emisji CO2 i podejmować konkretne działania w celu jego ograniczania.


TOP 200