Jak wyglądał w tym roku Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego wywołały duże zainteresowanie środowisk zainteresowanych zagadnieniami związanymi z wprowadzaniem nowych technologii do publicznego obrotu informacją. Szczególny nacisk został tym razem położony na informatyczną edukację, informatyzację energetyki i problemy bezpieczeństwa. W ramach Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego odbyło się kilka konferencji, seminarium i "Dni Otwarte ECDL" oraz Wielka Gala ŚDSI.

Konferencja "Bezpieczeństwo sieci Smart Grid", która odbyła się 7 maja 2013 r. w sali konferencyjnej Instytutu Maszyn Matematycznych w Warszawie, pozwoliła uczestnikom uzyskać obraz problematyki cyfryzacji systemów zarządzania, dystrybucją i przesyłem energii, które przechodzą obecnie głęboką przemianę - ze względnie prostego układu dostawca-odbiorca w układ rozproszony, o wielostronnym przepływie zarówno energii jak i informacji. Jest to związane zarówno z nowymi możliwościami automatyzacji zarządzania sieciami, oferowanymi przez technologie informatyczne, jak i z postępującą zmianą podstawowego aksjomatu o koncentracji wytwarzania energii na rzecz modelu rozproszonego, gdzie obok wielkich elektrowni wielki udział w produkcji energii mają m.in. farmy wiatrowe i solarne, a także źródła lokalne.

Z kolei konferencja "Nowoczesne technologie cyfrowe w edukacji - Cyfrowa Szkoła", która odbyła się 9 maja br. w Centrum Zielna w Warszawie, zgromadziła ok. 180 reprezentantów środowisk zainteresowanych tematyką edukacji - nauczycieli, pracowników nauki i urzędów centralnych. Problem informatycznej edukacji jest dziś w Europie niezwykle palący, ponieważ jeśli nic się nie zmieni, to już w roku 2015 zabraknie ok. 900 tys. kwalifikowanych pracowników IT. Zaprezentowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji projekt opracowania bardzo wysokiej jakości zestaw zasobów edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli, realizowany w ramach program rządowego programu Cyfrowa Szkoła, wywołał zarówno aplauz, jak i nieco krytyki. Zdaniem części uczestników projekt bowiem, przy wielu zaletach, nie zmienia przestarzałego paradygmatu kształcenia, w myśl którego nauczanie polega na jednokierunkowym przekazywaniu wiedzy od nauczyciela do ucznia. Konferencja ujawniła też poważny systemowy brak polskiego systemu edukacyjnego - polskich nauczycieli trzeba nadal szkolić w zakresie umiejętności korzystania z nowych technologii, mimo że powinni oni posiadać te umiejętności już opuszczając mury uczelni.

Zobacz również:

  • Wielka Gala Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego
  • Zoom szuka szans na dalszy rozwój. Chce zainteresować klientów korporacyjnych

Seminarium "Dzieje Internetu w Polsce", które odbyło się 14 maja br. na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, dało z kolei okazję do przypomnienia pionierskich czasów polskiego Internetu, pełnych anegdotycznych przygód. Z kolei XIII Konferencji Okrągłego Stołu, która odbyła się 17 maja 2013 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP, tym razem przyświecało hasło "Polska w drodze do SI - wirtualny świat a realne bezpieczeństwo". Wśród wielu interesujących informacji uwagę zwróciła prezentacja prezesa Bumaru Ryszarda Kardasza na temat przystosowywania niektórych rozwiązań techniki i technologii wojskowej do celów cywilnych, w większości ukierunkowanych na zapewnienie bezpieczeństwa obywateli. Dla części zebranych zaskoczeniem była też informacja Przemysława Kuny z TK Telekom, że polska kolej dysponuje niezwykle nowoczesną siecią telekomunikacyjną, obejmująca cały kraj, która może być wykorzystywana nie tylko przez kolej.

Tradycyjnym elementem obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego była również impreza informacyjna "Dni Otwarte ECDL", trwająca w dniach 15-20 kwietnia 2013 w Centrach Egzaminacyjnych ECDL oraz w Laboratoriach ECDL w całej Polsce, mająca na celu popularyzację idei podnoszenia umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi oraz poświadczania ich certyfikatem ECDL. W ramach "Dni" były organizowane spotkania, prelekcje, warsztaty z zakresu używania IT oraz przeprowadzone będą konkursy wiedzy informatycznej.

Punktem kulminacyjnym obchodów ŚDSI 2013 była, jak zwykle, Wielka Gala ŚDSI, zorganizowana 16 maja br. w Pałacu Zamoyskich w Warszawie. Ważnym akcentem Gali było wręczenie nagród Info Star 2012 - prestiżowej, przyznawanej od 1992 roku nagrody dla wybitnych postaci środowiska teleinformatyki. Obecny w początkowej fazie imprezy wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński w swej wypowiedzi zachęcał przedsiębiorców do częstszych i bardziej zdecydowanych kontaktów z ministerstwem gospodarki, zapewniając m.in., że: "MG nie boi się biznesu". Wyraził zaniepokojenie pomiarami socjologicznymi świadczącymi o niskim potencjale społecznym w Polsce, co jest jedną z barier budowy społeczeństwa informacyjnego.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200