Jak wybrać najlepszego integratora

Wymagania przedsiębiorstw w zakresie integracji rosną, ale także gwałtownie zmieniają się pod wpływem takich trendów, jak cloud computing czy BYOD. Dlatego zwiększa się znaczenie współpracy z integratorami.

Integracja między aplikacjami działającymi w środowisku danej organizacji to dobrze znany proces, ale obecnie potrzeby w zakresie integracji bardzo szybko rozszerzają się na projekty obejmujące wiele firm, różne typy aplikacji i wielu dostawców usług. W efekcie Software as a Service (SaaS) i cloud computing zaczynają łączyć się z tradycyjnymi systemami, tworząc nowe, hybrydowe modele, które wymagają całkiem nowego podejścia w zakresie integracji, a także stawiają nowe wyzwania.

Wraz z kształtowaniem się tych nowych obszarów integracji pojawia się pytanie, czy dotychczasowe podejście do integracji ma nadal rację bytu. Czy zwinność i szybkość aktualizowania środowiska IT i wprowadzanie innowacji wymaga nowych narzędzi do integracji? Wyraźnie widać, że od integratorów należy oczekiwać nie tylko usług w zakresie komercyjnych rozwiązań, ale także kompetencji z obszaru oprogramowania open source, którego znaczenie rośnie (Hadoop, Docker, Open Stack to tylko kilka przykładów projektów open source, które robią błyskawiczną karierę w świecie IT).

Zobacz również:

  • Te proste wskazówki ułatwiają zadanie rozbudowy firmowej sieci Wi-Fi

Zmieniają się modele biznesowe, a powszechnym zjawiskiem jest oczekiwanie realizowania większej liczby zadań w ramach stałych budżetów. Zespoły pracowników i aplikacje są coraz bardziej rozproszone. Pojawia się wiele nowych technologii, których ludzie próbują się nauczyć i włączyć je do swojej infrastruktury IT: chmura obliczeniowa, mobilność czy Big Data. Warto jeszcze wspomnieć technologie związane z mediami społecznościowymi, które również znalazły zastosowanie w środowiskach korporacyjnych.

Jest więc szereg nowych kompetencji, w których pracownicy się doskonalą. Coraz więcej osób staje przed koniecznością wykonywania zadań typowych dla IT. Nie są to doświadczeni deweloperzy czy administratorzy sieci, ale np. analitycy biznesowi, którzy nigdy nie mieli do czynienia z procesami integracyjnymi, a są zmuszeni zmierzyć się z takimi wyzwaniami. Jest to wyraźna tendencja. W integrację jest zaangażowanych coraz więcej osób, nie tylko pracownicy działu IT. Integracja staje się częścią procesu wprowadzania innowacji w firmach. To oznacza, że musi obejmować szerszą grupę osób, w szczególności należy angażować osoby, które w praktyce realizują procesy biznesowe. Z jednej strony jest więc problem braku wiedzy, jak przeprowadzić procesy integracyjne, a z drugiej tradycyjnym wyzwaniem pozostają koszty, ponieważ najczęściej firmy dysponują budżetami na stałym poziomie.

Kondycja branży

Integratorzy systemów ponownie nabrali rozpędu. Po kilku latach chudych od zeszłego roku znów jest to prężnie rozwijający się rynek. Co więcej, prognozy zakładają, że ten trend utrzyma się do 2020 r. Przemawiają za tym, m.in. zjawiska, które kształtują się w 2015 r. Firmy nadal intensywnie inwestują w systemy analityczne i technologie chmurowe, które wymagają integracji różnych systemów informatycznych, aby te rozwiązania działały poprawnie.

Różne czynniki powodują, że firmy szukają lepszych usług integracyjnych. Bardzo widoczny jest trend integracji infrastruktury, szczególnie że biznes stał się bardziej otwarty na wdrożenia chmurowe i poszukuje efektywniejszych systemów zarządzania siecią. Również zintegrowane oprogramowanie do pracy grupowej czy integracja globalnej infrastruktury finansowej i ubezpieczeniowej napędzają trend wzrostowy w tym segmencie rynku.

Integracja na świecie

Ameryka Północna zgarnia ok. jedną trzecią przychodów na światowym rynku integratorskim. Jednak w Chinach, Japonii oraz Indiach ten segment rynku szybko się rozwija, poza tym analitycy przewidują, że jeszcze na kilku innych lokalnych rynkach również może dojść do szybkiego zwiększenia roli integratorów. Rynek integratorski jest silnie podzielony na segmenty. Działają na nim zarówno lokalni gracze, jak i międzynarodowe koncerny, np. Accenture, IBM, Oracle czy HP.

Dominują kwestie związane z integracją infrastruktury, która obejmuje tak ważne składniki, jak zarządzanie siecią, integracja z chmurą, zarządzanie centrum danych oraz zarządzanie bezpieczeństwem. Integracja aplikacji i usług biznesowych również należą do tej kategorii. Rynki globalne są również napędzane poprzez wdrażanie rozwiązań dla określonych branż, jak bankowość, ubezpieczenia, transport czy handel detaliczny, aby wymienić kilka przykładów.

Jednym z największych obszarów integracji jest oprogramowanie. Oprócz integracji samych aplikacji i danych, rynek jest zalewany przez oprogramowanie bezpieczeństwa oraz oprogramowanie do pracy grupowej, które należy zintegrować z powszechnie używanymi systemami biznesowymi.

Rynek integratorów systemów można podzielić na trzy główne typy usług: integrację infrastruktury, aplikacji oraz usług konsultingowych. Usługi integracji infrastruktury obejmują takie obszary, jak zarządzanie siecią czy środowiska chmurowe. Integracja aplikacji obejmuje rozwój aplikacji przy założeniu integracji z innymi systemami, jak Unified Communication, czy rozwiązaniami do pracy grupowej. Usługi konsultingowe to drugi największy segment pod względem przychodów. Obejmuje on integrację procesów biznesowych czy zarządzanie cyklem życia aplikacji.

Jak wybrać właściwego integratora

Decyzje podejmowane przez osoby odpowiadające za centrum przetwarzania danych czy firmowe systemy IT mają duży wpływ na całą firmę i często wiążą się ze znacznymi inwestycjami. Integrator systemowy może pomóc w zaprojektowaniu, zbudowaniu i zoptymalizowaniu infrastruktury IT. Dlatego wybór właściwego integratora może ułatwić życie działu IT, ale nie tylko.

Problemy we współpracy z integratorem z reguły zaczynają się od tego, że klient nie do końca wie, czego oczekiwać od integratora. Szczególnie, że decyzje dotyczące technologii informatycznych coraz częściej zapadają poza działem IT (o czym w kolejnych akapitach). W większości przypadków należy zwrócić uwagę na cztery czynniki decydujące o udanej współpracy z integratorem:

  1. Metodologia – sprawdzone podejście i procesy przetestowane podczas wdrażania skomplikowanych systemów w złożonym środowisku IT.
  2. Narzędzia – systemy, oprogramowanie, dokumentacja i inne zasoby potrzebne do realizacji założeń metodologii.
  3. Udokumentowana wiedza – osoby zaangażowane w projekt, szczególnie konsultanci, powinny dysponować wiedzą techniczną i biznesową zdobytą podczas realizowania podobnych projektów.
  4. Transfer wiedzy — umiejętność przekazywania wiedzy i doświadczenia, co umożliwi klientowi samodzielne, efektywne zarządzanie i utrzymanie systemów, kiedy integrator zakończy swoją pracę.

Jest też kilka dodatkowych kryteriów, którymi warto kierować się w poszukiwaniu solidnego integratora.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200