Jak wdrożyć ład architektoniczny w czasach zmiany

Proces wprowadzania w firmie czy instytucji podejścia architektonicznego w żadnym przypadku nie jest łatwy. Do dodatkowych napięć i trudności dochodzi, gdy wdrożenie odbywa się w niesprzyjających warunkach, gdy w samej organizacji lub jej otoczeniu biznesowym zachodzą silne zmiany. Jak zniwelować te trudności? Odpowiedzi na to pytanie poszukają uczestnicy ostatniego spotkania w cyklu AKTYWATOR.

Piąty z kolei warsztat AKTYWATOR (Architektura Korporacyjna w Tworzeniu i Optymalizacji Wartości Organizacji) odbędzie się na terenie campusu Szkoły Głównej Handlowej 17 września. Tematem spotkania będzie „Realizacja strategii biznesowej i wdrażanie ładu architektonicznego w turbulentnych czasach. Rozpocznie je wykład przygotowany przez inicjatora AKTYWATOR-a, kierownika Zakładu Zarządzania Informatyką SGH, prof. Andrzeja Sobczaka dotyczący ładu architektonicznego jako pochodnej modelu działania obszaru IT. Kolejne prezentacje poprowadzą Paweł Kot i Marlena Wilk z Grupy PZU, Bartosz Orlewicz z RWE Polska, Michał Mroczek i Łukasz Straszewski z AXA Polska oraz Bogdan Głuszkowski z Orange Polska. Spotkanie zakończy się częścią warsztatowo-dyskusyjną poprowadzoną przez prof. Andrzeja Sobczaka oraz Roberta Fedorowicza z TVN.

Computerworld objął patronatem to spotkanie. Jego szczegółowy program oraz formularz rejestracyjny można znaleźć na blogu prowadzonym przez prof. Sobczaka ArchitekturaKorporacyjna.pl. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.


TOP 200