Jak usprawnić dział IT

Aby poprawić szybkość i skalę działania, podnieść standardy, dyrektorzy informatyki przystępują do restrukturyzacji działów IT. Doświadczeni CIO wiedzą, że definiowanie, projektowanie i dostarczanie wartości zaczyna się od pozyskania odpowiednich ludzi do odpowiednich zadań.

Według przewidywań firmy badawczej Meta Group, firmy z listy Global 2000 zdominują swoje rynki dzięki aktywnemu, zaangażowanemu zarządzaniu, sprawnym procesom. Firmy o strukturze rozproszonej będą do 2005 r. coraz liczniejsze. Coraz bardziej będą też zmuszane do wprowadzania skutecznych metod zarządzania dla zniwelowania różnic powodujących konflikty w firmie. Do 2007 r. liderzy innowacyjności wdrożą ściśle powiązane, horyzontalne procesy integracyjne, zarządzanie informacją i kulturę współpracy.

Dla osiągnięcia sukcesu dyrektorzy działów informatyki będą potrzebowali produktywnych i utalentowanych ludzi. Managerowie IT powinni więc stworzyć atrakcyjne miejsca pracy aby pozyskać i utrzymać owe talenty.

Zobacz również:

  • Jak zamieniać dane w strategię biznesową
  • Świetna sprzedaż laptopów w pierwszym kwartale 2021

Wielu CIO musi poprawiać działanie przejętych po swoich poprzednikach działów IT. Obecnie mniej niż jedna czwarta dyrektorów informatyki jest w stanie zrestrukturyzować swój dział w przeciągu roku. Meta Group przewiduje, że do końca 2003 r. będzie to już 80%. Naprawa działów będzie polegała na integrowaniu oddzielnych do tej pory inicjatyw biznesowych, łączeniu nie współpracujących ze sobą grup roboczych i redukowaniu biurokratycznych hierarchii.

Z badań Meta Group wynika, że transformacje przebiegają najbardziej efektywnie, gdy pracownik działu IT jest bezpośrednio odpowiedzialny za konkretne zadanie. Zdaniem ekspertów Meta Group do restrukturyzacji i sprawnego działania potrzebni będą kierownicy ds. rozwoju organizacji, menedżer ds. personalnych IT, kontrolerzy finansowy i dyrektorzy ds. komunikacji w dziale IT.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200