Jak uprościć i przyspieszyć cyfrową transformację

Computerworld Pamięci masowe to kluczowy element każdego systemu IT. Wdrożenie jednolitej, ekonomicznej platformy to rozwiązanie, które może istotnie ułatwić procesy transformacji, zmniejszyć stopień złożoności systemu i zwiększyć jego efektywność.

Według danych prezentowanych przez analityków rynku, mimo, że pandemia wywołała kryzys gospodarczy w wielu branżach, ale jednocześnie przyspieszyła cyfrową cyfrową transformację firm.

Według badania ESG „Technology Spending Intentions Survey” ze stycznia 2021 roku, 98% ankietowanych na świecie przedsiębiorstw deklaruje, że znajdują się na pewnym etapie cyfrowej transformacji.

W Polsce 78% firm z sektora średnich i dużych przedsiębiorstw jest w trakcie transformacji cyfrowej, a 36% deklaruje, że jest już na zaawansowanym etapie wdrożeń. Takie są wyniki najnowszego badania ankietowego }„BARIERY i TRENDY. Transformacja technologiczna firm w Polsce z uwzględnieniem perspektywy człowieka/pracownika/konsumenta” przeprowadzonego w lutym 2021 roku przez Gfk na zlecenie Instytutu Humanites.

Choć transformacja cyfrowa przebiega w Polsce nieco wolniej, ale warto zauważyć, że ostatnio nastąpiło wyraźne jej przyspieszenie.

Z najnowszego, opublikowanego w październiku 2020 roku raportu McKinsey „Digital Challengers in the next normal. Central and Eastern Europe on a path to digitally-led growth”, wynika, że w latach 2017-2019 gospodarka cyfrowa w Polsce rosła na poziomie 7,2%, osiągając w 2019 roku wartość 32,7 mld euro (czyli około 144 mld zł). Ale w okresie od stycznia do maja 2020 roku inwestycje w cyfryzację gwałtownie przyspieszyły i ich wzrost osiągnął poziom 18,4%, a więc 2,5-krotnie wyższy niż w poprzednich latach.

Cyfrowa transformacja zwiększa złożoność systemów IT

Projekty transformacji często powodują duże obciążenie pracowników działów IT, a jednocześnie zwiększają koszty i złożoność systemu IT utrudniając prowadzenie bieżących operacji. Wzrost stopnia skomplikowania systemu wynika głównie ze zwiększenia różnorodności aplikacji.

W szczególności dotyczy to pamięci masowych. Różnorodność produktów dostępnych na rynku komplikuje projektowanie i zarządzanie architekturą IT zwłaszcza w rozproszonych środowiskach z wieloma lokalizacjami i systemach wykorzystujących usługi chmurowe. A 78% ankietowanych przez ESG decydentów IT twierdzi, że ich firmy wykorzystują infrastrukturę jako usługę chmurową.

System oparty na różnych silosach z danymi wymaga od administratorów stosowania różnych technik zarządzania i rozwiązywania problemów, korzystania z różnych interfejsów API i protokołów pozwalających na automatyzację przynajmniej niektórych procedur, a także stosowanie różnych, zależnych od dostawcy, mechanizmów integracji systemu z usługami chmurowymi.

Lepiej zdają sobie z tego sprawę firmy dojrzałe, mające już praktyczne doświadczenie we wdrażaniu cyfrowej transformacji niż te, które dopiero się do niej przygotowują. Z badania ESG wynika, że te pierwsze trzy razy częściej przyznają, że ich system IT stał się znacznie bardziej skomplikowany (29% odpowiedzi, w porównaniu do 9%).

Do wzrostu złożoności systemu IT przyczyniają się też dostawcy pamięci masowych. Rozwijając technologie i rozszerzając portfolio produktów często powodują, że różnice w funkcjach i mechanizmach zarządzania zmniejszają, a nawet eliminują teoretyczne korzyści, jakie firmy mogłyby uzyskać dzięki standaryzacji rozwiązań jednego określonego dostawcy.

Nie ulega wątpliwości, że zastosowanie pojedynczej, skonsolidowanej platformy, która obsługuje zróżnicowany zestaw aplikacji daje możliwość uproszczenia środowiska IT, pozwala kontrolować koszty i przyspieszyć cyfrową transformację firmy.

Producenci pamięci masowych zdają sobie z tego sprawę. Dobrym przykładem, jak można ułatwić i uprościć wdrożenie nie rezygnując z zaawansowanych technologicznie rozwiązań jest najnowsza oferta pamięci masowych IBM. Firma wprowadziła ostatnio do oferty pamięci masowe, które integrują wiele rozwiązań ułatwiających wdrożenie i zmniejszających poziom złożoności systemu IT. Nowa rodzina IBM FlashSystem to jednolita, pojedyncza platforma, która może obsługiwać różnorodne środowiska aplikacji i umożliwia integrację i konsolidację już istniejących, rozproszonych, heterogenicznych zasobów pamięci masowej.

Najnowszym elementem platformy jest IBM FlashSystem 5200, który może znaleźć zastosowanie w małych i średnich firmach. Choć urządzenia te wykorzystują zaawansowane technologie opracowane dla pamięci masowych klasy korporacyjnej, jak twierdzą przedstawiciele producenta, ich ceny zostały znacząco obniżone tak by były dopasowane do finansowych możliwości większości małych i średnich przedsiębiorstw. Ma to duże znaczenie zwłaszcza w czasie pandemii i związanego z nią kryzysu gospodarczego, który dotknął wiele branż w przemyśle i usługach.

Jednolita platforma pamięci dla zróżnicowanych środowisk

Opracowane przez IBM rozwiązanie IBM FlashSystem to jednolita platforma, która obsługuje wszystkie środowiska pamięci masowej o różnej wielkości: centra danych, systemy brzegowe i chmurowe oraz infrastrukturę hybrydową.

Wszystkie funkcje dostępne na tej platformie korzystają z tych samych interfejsów API, więc administratorzy IT mogą nimi zarządzać w ten sam sposób. Umożliwia to firmom zmniejszenie obciążenia administratorów, uproszczenie testów i działań rozwojowych oraz przyspieszenie wdrażania nowych technologii i nowej infrastruktury.

Jak uprościć i przyspieszyć cyfrową transformację

Źródło: https://www.ibm.com/products/flashsystem-5200

Najnowsze urządzenia oferowane w ramach rodziny to kompaktowe pamięci IBM FlashSystem 5200 mają obudowy o wysokości 1U, surową pojemność do 460 TB, wydajność do 1,5 miliona IO/s, zapewniają opóźnienia poniżej 70 µs oraz przepustowość do 21 GB/s.

Są wyposażone w zestaw zaawansowanych funkcji klasy korporacyjnej, który umożliwia stworzenie jednolicie zarządzanej platformy pamięci masowych integrujących już wykorzystywane w centrum danych zasoby z rozwiązaniami chmurowymi, wielochmurowymi i hybrydowymi.

Oprogramowanie IBM Spectrum Virtualize umożliwia wirtualizację wykorzystywanych przez firmę zasobów pamięci a, a urządzenie IBM FlashSystem 5200 funkcjonuje wówczas jako pojedynczy interfejs zapewniający hostom i administratorom dostęp do innych macierzy lub pamięci w chmurze.

IBM Spectrum Virtualize pozwala na zbudowanie systemu SDS (Software Defined Storage) i zarządzanie danymi przechowywanymi w różnych, heterogenicznych systemach pamięci masowych oferowanych nie tylko przez IBM, ale również innych producentów. Oprogramowanie jest wyposażone m.in. w funkcje zautomatyzowanej migracji danych, obsługuje synchroniczne i asynchroniczne tworzenie kopii danych w środowisku lokalnym lub chmurze publicznej, zarządza wieloma poziomami pamięci masowej i udostępnia technologie redukcji danych takie, jak deduplikacja.

Umożliwia zarządzanie systemami hybrydowymi i elastyczne przenoszenia danych do chmury publicznej i z powrotem co upraszcza administrowanie i pozwala optymalizować koszty.

Poznaj więcej szczegółów na temat IBM FlashSystem 5200 i umów się na bezpłatną konsultację, w celu wyceny rozwiązania pod adresem: www.eskom.eu/ibm-flashsystem-5200


Główne cechy macierzy IBM Flash System 5200

- przystępne ceny - określane na podstawie indywidualnej wyceny wymaganej konfiguracji

- kompaktowe rozmiary – urządzenia mają obudowy o wysokości 1U

- wysoka wydajność – dyski NVMe zapewniają wydajność do 1,5 miliona IO/s, opóźnienia poniżej 70 µs i przepustowość do 21 GB/s

- duża pojemność do 460 TB surowej przestrzeni oraz mechanizmy zwiększające efektywność przechowywania danych do poziomu 790 TB pojemności użytkowej w obudowie 1U

- funkcje macierzy klasy korporacyjnej, m.in.:

  • wbudowane wsparcie dla rozwiązań kontenerowych (CSI), które upraszcza tworzenie i uruchamianie nowoczesnych aplikacji
  • wsparcie dla chmury hybrydowej - możliwość łatwego przenoszenia przetwarzania do chmury publicznej i z powrotem
  • mechanizmy wirtualizacyjne umożliwiające konsolidację innych już posiadanych urządzeń pamięci masowej
  • zapewnienie dostępności danych na poziomie 6-ciu 9, technologia HyperSwap, możliwość replikacji danych pomiędzy 3 różnymi ośrodkami
  • wsparcie dla Ansible, które pozwala na automatyzację wszystkich operacji (wystawianie zasobów, kopie, replikacja, itd.)