Jak tworzyć wykresy, aby prezentowane dane były jasne i zrozumiałe dla odbiorców?

Najczęstsze błędy

Mając na uwadze pułapki percepcji, okazuje się, że wystarczy pamiętać o dwóch prostych radach, by tworzyć grafiki lepsze niż większość tego, co znaleźć można w Internecie.

Jak tworzyć wykresy, aby prezentowane dane były jasne i zrozumiałe dla odbiorców?

Źródło: raport „Bio-Info-Techno 2011” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Te dwie rady to: nie używaj trójwymiarowych wykresów kołowych (a najlepiej żadnych trójwymiarowych wykresów) oraz jeżeli używasz słupków na wykresie, to długość słupków musi być proporcjonalna do przedstawianych liczb.

Zobacz również:

Obie te reguły są bardzo często łamane, co owocuje grafikami, które utrudniają, zamiast ułatwiać, odczytywanie danych. Zacznijmy od wykresów kołowych. Na takich wykresach liczby odpowiadają kątom wycinków koła. Interpretując taki wykres myślimy: im większa liczba, tym większy kąt.

Co się jednak dzieje z kątami, gdy zaczniemy spłaszczać koło imitując perspektywę? Kąty wzdłuż poziomej osi ulegną zmniejszeniu, a kąty wzdłuż pionowej osi ulegną powiększeniu. Im bardziej pochylimy koło, tym większe zniekształcenie.

Otrzymujemy więc wykres, który ani dobrze nie wygląda, ani nie przedstawia liczb, które powinien przedstawiać.

Jak tworzyć wykresy, aby prezentowane dane były jasne i zrozumiałe dla odbiorców?

Podobny problem dotyczy słupków. Widząc słupki, nasz mózg intuicyjnie porównuje ich długości i ocenia ilukrotnie jedna długość jest większa od drugiej.

Ale żeby to miało sens, słupek musi być proporcjonalny do przedstawianej liczby a więc słupki muszą ,,zaczynać się w zerze”. Wykresy, których słupki nie zaczynają się w zerze zniekształcają percepcje danych.

Jeżeli przedstawiamy dwie liczby 205 i 210 słupkami, które zaczepimy w wartości 200, to pierwszy słupek będzie wyglądał na dwa razy mniejszy niż drugi. A przecież te dwie liczby różnią się o mniej niż 3%.

Więcej porad dotyczących tego, jak budować wykres oraz jak tego nie robić znaleźć można w książce ,,Zbiór esejów o sztuce prezentowania danych” dostępnej elektronicznie na stroniehttp://biecek.pl/Eseje

Umiejętności tworzenia poprawnych wykresów przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi będzie można doskonalić podczas warsztatów Computerworld: Praktyka skutecznej wizualizacji danych, które odbędą się 19–20 sierpnia 2014 r. w Warszawie.


TOP 200