Jak to w Polsce jest z e-administracją

Dlaczego rozwój elektronicznej administracji w Polsce jest tak powolny? Zdaniem urzędników hamulcem jest wciąż brak środków na realizację tego typu projektów oraz ograniczony dostęp obywateli do sieci i wysokie koszty korzystania z internetu. Ale czy na pewno są to najważniejsze przeszkody?

Z badań przeprowadzonych przez firmę ARC na zlecenie Ministerstwa Nauki i Informatyzacji wynika, że jedynie nieco ponad 1/3 polskich urzędów posiada działy odpowiedzialne za informatyzację a średnia liczba pracowników zatrudnionych w komórkach IT wynosi... 1,28. Jednocześnie blisko 70% urzędów korzysta z usług outsourcingowych. Wiele mówią także dane o strukturze wydatków - w 2003 r. w 75% z badanych urzędów budżety na IT nie przekraczały 1%, a ponad 17% placówek w ogóle nie przeznaczyła środków na informatyzację.

Badania prowadzone przez ARC objęły łącznie 1784 urzędy różnego szczebla - w tym 71 z grupy urzędów centralnych, urzędów wojewódzkich i urzędów marszałkowskich oraz 1713 z grupy starostw powiatowych, urzędów gmin miejskich i wiejskich. Badania miały na celu m.in. określić stopień informatyzacji administracji. Znamienny jest fakt, że na pytanie - "Czy w Państwa urzędzie wykorzystywano w styczniu 2004 r. komputery (komputery osobiste, terminale, serwery, komputery mainframe)?" - odsetek odpowiedzi nie wynosi 100% lecz 98,8%. Oznacza to, że w 1,2% polskich urzędach nie ma komputerów - brak ich w części urzędów gminnych. Średnia liczba komputerów wykorzystywanych przez urzędy wynosi 64,5 (średnia dla urzędów centralnych - 681 , a łączna średnia dla gminnych i starostw - 38,6). Biorąc pod uwagę średnią liczbę komputerów przypadającą na jedną osobę najlepiej wypadają urzędy w województwach - pomorskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. Najgorzej zaś wypadają woj. lubelskie, łódzkie oraz świętokrzyskie. Co ciekawe ok. 20% skomputeryzowanych urzędów w styczniu br. nie posiadało intranetu, ekstranetu, ani nawet sieci LAN. Jeśli chodzi o oprogramowanie wykorzystywane do prac biurowych dominuje Windows. Średnia liczba komputerów z pakietem MS Office wyniosła ponad 41. Z badań wynika, że w każdym urzędzie jest przynajmniej 1,52 komputera z systemem Linux. Jest to jednak średnia wahająca się od 0,9 (urzędy gminne i starostwa) do blisko 16 (grupa urzędów centralnych).

Zobacz również:

  • Mniej czasu na zbudowanie takiej potęgi potrzebował tylko Facebook

A co dostępem do sieci? Dostęp do internetu mają prawie wszystkie urzędy. Posiadanie łącza szerokopasmowego DSL (do 2 Mb/s) w zależności od województwa deklaruje od 21,5% do 57,4% urzędów. Trzeba natomiast zauważyć, że ponad 22% jednostek wykorzystuje wyłącznie połączenia dial-up. (w tym 80% urzędów gmin wiejskich). Posiadanie strony internetowej deklaruje 89,7% wszystkich urzędów, z uwzględnieniem serwisów BIP.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200