Jak to działa?

Sztuczna inteligencja budzi powszechne zainteresowanie, często podziw i fascynację, wywołuje liczne dyskusje i spory co do możliwości i zakresu jej wykorzystania. Jednocześnie, w coraz większym stopniu znajduje zastosowanie w urządzeniach i maszynach codziennego użytku, jak chociażby w samochodach, samolotach czy sprzęcie medycznym.

Jak to działa?
W bankowości z powodzeniem używana jest do monitorowania transakcji wykonywanych za pomocą kart kredytowych, a w marketingu do tworzenia drzew decyzyjnych klientów.

Według jednej z definicji, sztuczna inteligencja stanowi dziedzinę informatyki dotyczącą technik i metod wnioskowania symbolicznego wykonywanego przez komputer. Inaczej rzecz ujmując, pozwala tworzyć algorytmy naśladujące sposób wnioskowania, jaki ma miejsce w ludzkim mózgu, by bez udziału człowieka, w sposób automatyczny rozwiązywać problemy (na przykład w sytuacji zagrożenia kolizją specjalny system może przejąć automatycznie kierowanie samolotem) lub podejmować decyzje (na przykład, zablokować podejrzaną transakcję wypłaty gotówki z bankomatu).

Po raz pierwszy pojęcie sztucznej inteligencji zostało użyte w 1956 roku przy okazji organizacji kongresu na temat inteligentnych maszyn. Dzisiaj sztuczna inteligencja obejmuje wiele różnych metod, technik, systemów i rozwiązań. Zalicza się do niej systemy ekspertowe, roboty, boty przeszukujące zasoby informacji, przetwarzanie mowy i języka naturalnego, heurystyki i strategie poszukiwań, "algorytmy mrówkowe" oraz tzw. sztuczne życie. Poszukiwaniu rozwiązań na jej gruncie służą: sieci neuronowe, logika rozmyta, algorytmy ewolucyjne, zbiory przybliżone, zmienne niepewne czy metody probabilistyczne.

Książka Leszka Rutkowskiego stanowi obszerne kompendium wiedzy na temat systemów sztucznej inteligencji. Bardzo szczegółowo opisane są w niej poszczególne metody i techniki obliczeń inteligentnych. Do ich zrozumienia potrzeba niejednokrotnie specjalistycznej, zaawansowanej wiedzy informatycznej i matematycznej. Po publikację tę mogą jednak sięgnąć również ci, którzy takiej wiedzy nie mają, a interesują się problemami współczesnej nauki i techniki. Znajdą w niej szereg ciekawych informacji na temat historii rozwoju metod sztucznej inteligencji, jej zastosowań w życiu codziennym oraz perspektyw rozwoju. (AG)

Leszek Rutkowski: Metody i techniki sztucznej inteligencji; Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200