Jak testowano pocztę

Ewolucja współczesnych pakietów poczty elektronicznej podąża za zmianami w wykorzystaniu tych systemów przez użytkowników i administratorów.

Ewolucja współczesnych pakietów poczty elektronicznej podąża za zmianami w wykorzystaniu tych systemów przez użytkowników i administratorów.

Amerykański tygodnik specjalistczny Infoworld przeprowadził testy pięciu systemów poczty elektronicznej. Prezentujemy wyciąg z wyników tych badań. Kryteria punktacji i ważności ocen cząstkowych (wyrażonej współczynnikami liczbowymi), które przyjęto w testach Infoworlda, miały - wg autorów testu - uwzględnić rosnące znaczenie narzędzi administracyjnych, wersji klienckich do pracy zdalnej oraz szybkości działania. Łatwość pracy z produktem i przyswajalność sposobów jego obsługi uznano za równie ważne.

Działanie

* Instalacja i konfiguracja

Dla każdego programu zbadano jego narzędzia instalacyjne i opcje konfiguracji oraz przeprowadzono jego instalację. Aby program uzyskał ocenę dostateczną jego instalacja musiała przebiegać bez zaburzeń i nieuzasadnionych trudności.

Dodatkowe punkty przyznawano programom, które były wyposażone w środki do importowania parametrów określających użytkowników z baz danych (binderies) sieciowego systemu operacyjnego i pozwalały na wybiórczy import tych parametrów. Wyżej punktowane były także te programy, które umożliwiały definiowanie profilów konfiguracyjnych dla klienckich stacji roboczych.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200