Jak sztuczna inteligencja zmienia sektor publiczny

IDC i SAS opracowały wspólnie raport „Jak AI zmienia sektor publiczny”, w którym prezentuje korzyści wypływające z zastosowania sztucznej inteligencji. Znajduje się w nim konkluzja, że jednym z najtrudniejszych do rozwiązania problemów, blokujących wdrażanie w Polsce projektów AI w administracji publicznej, jest obecnie brak kompetencji pracowników mających realizować takie zadanie.

IDC

Według badania IDC European Tech and Industry Pulse Survey, obecnie już 30% organizacji sektora publicznego z Europy Zachodniej korzysta z rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję, a kolejne 20% planuje wdrożenie takich rozwiązań do końca tego roku. W Europie Środkowo-Wschodniej jest to odpowiednio tylko 3% i 8%.

O tym, jak wiele różni obie części Starego Kontynentu pod kątem stopnia zaawansowania technologicznego, świadczy również pozycja poszczególnych krajów w Indeksie Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Cyfrowego 2020, opublikowanym przez Komisję Europejską. Pierwsze trzy miejsca zajęły: Finlandia, Szwecja i Dania, a trzy ostatnie: Rumunia, Grecja oraz Bułgaria.

Zobacz również:

Raport zwraca uwagę na fakt iż sektor publiczny dysponuje ogromną ilością danych na temat wszystkich obywateli, co sprawia, że potencjał wykorzystania sztucznej inteligencji w tym obszarze może być o wiele większy niż w biznesie. A zastosowania sztucznej inteligencji w sektorze publicznym mogą być bardzo szerokie. Respondenci badani wskazywali, że najczęściej wykorzystują AI do wykrywania i zwalczania nadużyć (28% odpowiedzi) oraz poprawy efektywności zbierania danin publicznych (27% odpowiedzi). Na kolejnych miejscach znalazły się: personalizacja usług dla obywateli (26% odpowiedzi), śledzenie i raportowanie zdarzeń i wypadków w czasie rzeczywistym (26% odpowiedzi), ustalanie optymalnego poziomu wydatków socjalnych (25% odpowiedzi) i ustalanie optymalnego poziomu podatków orz opłat (25% odpowiedzi).

Raport przypomina, że sztuczna inteligencja wymaga inwestycji idących w miliardy euro. Komisja Europejska szacuje, że stworzenie solidnej bazy dla rozwoju sztucznej inteligencji po 2020 roku wymaga wzrostu inwestycji na poziomie 20 mld euro rocznie.

Jednak pokonanie bariery finansowej nie jest jedynym wyzwaniem, przed którym stoi sektor publiczny w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Problemem jest tu brak kadr, dlatego wiele instytucji nie zaczyna projektów AI ze względu na brak odpowiednich kompetencji. Rozwiązanie tego problemu wymaga współpracy sektora publicznego i biznesu zarówno w zakresie wymiany wiedzy, jak i tworzenia regulacji prawnych gwarantujących, że sztuczna inteligencja będzie wykorzystywana w sposób etyczny, z poszanowaniem prawa do zachowania prywatności.

„Organizacje sektora publicznego w Europie w końcu zaczęły dostrzegać potencjał drzemiący w technologiach AI. Chociaż ich zastosowania są z reguły ograniczone do pojedynczych obszarów. W przyszłości spodziewamy się szerszego wykorzystania sztucznej inteligencji do wspierania analizy kompleksowych procesów społeczno-gospodarczych w poszukiwaniu nowych podejść i rozwiązań. Coraz częściej technologie AI będą także bazą do tworzenia nowych usług dla obywateli i przedsiębiorców, przewidywania kluczowych potrzeb społecznych i podejmowania działań mających na celu zapobieganie kryzysom” podsumowuje Edyta Kosowska (Program Manager w IDC Poland).

Cały raport dostępny jest tutaj.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200