Jak stworzyć wirtualną rzeczywistość?

Jeżeli ma ona dotyczyć przestrzennych rysunków technicznych, to wystarczy za 2,5 tys. USD kupić Cyberspace Development Kit w firmie Autodesk Inc.

Jeżeli ma ona dotyczyć przestrzennych rysunków technicznych, to wystarczy za 2,5 tys. USD kupić Cyberspace Development Kit w firmie Autodesk Inc.

Zestaw, przeznaczony dla programistów, zawiera zbiór bibliotek C++, które pozwalają na budowę trójwymiarowych aplikacji, uruchamianych na PC. Za ich pośrednictwem możemy importować, eksportować, tworzyć, przesuwać i obracać trójwymiarowe obiekty, składające się na wirtualną rzeczywistość. Powstałe aplikacje współpracują z nakładanymi na oczy monitorami okularowymi (head-mounted displays), rękawicami, które "czują" zachowanie się użytkownika w wirtualnym świecie (glove devices) oraz z myszą i monitorami. Zestaw wymaga komputerów PC z procesorem 386 lub 486 z min. 8 MB RAM, z twardym dyskiem o pojemności min. 80 MB, z DOS 3.1 lub nowszą wersją, z kompilatorami Zortech 386 C++ 3.0 lub Meta Ware High C/C++, z linkerem PharLap i z DOS 386 Extender.

"Wbrew potocznej opinii, uznającej wirtualną rzeczywistość za naukę tajemną, jest to tylko interfejs użytkownika, który zapewnia mu trójwymiarowe oglądanie informacji" - powiedział R. Frankel, szef grupy zajmującej się stworzeniem pakietu Cyberspace.


TOP 200