Jak skutecznie zarządzać wzrostem organizacji?

Czy możliwe jest zachowanie w zmiennym świecie technologicznym pełnej kontroli nad infrastrukturą, przewidywać jednocześnie potrzeby biznesu i optymalizować koszty operacyjne?

Rynek zmienia się, pojawiają się nowe wyzwania związane z globalną presją cyfrowej zmiany. By świadczyć konkurencyjne usługi, przedsiębiorstwa muszą transformować. Ważne, by robiły to świadomie, nie podążając za modą technologiczną, ale w pełni odpowiedzialnie wchodziły w nurt zmian. Utrzymanie ciągłości operacyjnej IT ma kluczowe znaczenie dla działalności organizacji. osiągnięcie wydajności w środowisku w pełni kontrolowanym staje się jednym z kluczowych wyzwań przedsiębiorstw.

Jak osiągnąć zamierzone cele biznesowe i realnie odczuć ekonomiczne benefity technologicznych inwestycji? W sukurs mogą przyjść dostawcy, których zarówno specjalistyczna wiedza jak i praktyka rynkowa pozwala skuteczniej i dokładniej ocenić, jak odpowiadać na współczesne wyzwania biznesowe.

W ubiegłym roku firma analityczna IDC przeprowadziła globalne badanie dotyczące potrzeb organizacji. Analitycy skupili się na kwestii wykorzystania w badanych organizacjach usługi HPE GreenLake Management Services (GMS) do obsługi środowisk serwerowych, magazynowych, baz danych i aplikacji. Uczestnicy badania stwierdzili, że korzystanie z usług HPE w zakresie obsługi i wsparcia wielu codziennych obowiązków umożliwia zespołom IT podejmowanie bardziej wartościowych działań i zapewnia właściwy poziom bezpieczeństwa i wydajności systemów. Co istotne, wskazali, że dzięki HPE GreenLake Management Services osiągnęli wydajność, jednocześnie realizując cele biznesowe.

Odpowiedzi organizacji zostały uwiarygodnione danymi, które jednoznacznie wskazywały na uzyskanie dzięki wspomnianej usłudze szeregu przewag, w tym ekonomicznych –

  • 27% niższe trzyletnie koszty działalności
  • 35% bardziej wydajne zespoły infrastruktury IT
  • 50% szybsza reakcja na potencjalne naruszenia bezpieczeństwa
  • 85% mniej nieplanowanych przestojów

I wiele innych

Zastosowanie nowego modelu konsumpcji IT w środowisku mieszanym (hybrydowym) pozwoliło badanym organizacjom między innymi na uwolnienie mocy przerobowych personelu IT dzięki przejęciu przez HPE bieżącej działalności i zapewnieniu najlepszych praktyk i wsparcia; optymalizację wykorzystania serwerów i infrastruktury IT poprzez zwiększenie stosunku liczby pracowników do liczby serwerów oraz zmniejszenie wymagań sprzętowych; ograniczanie ryzyka operacyjnego dzięki sprawniejszemu reagowaniu na zagrożenia bezpieczeństwa i problemy z wydajnością.

„Wartość biznesowa HPE GreenLake Management Services”

To oczywiście tylko wybrane korzyści płynące z zastosowania usługi HPE GreenLake Management Services w środowisku firmowym. Więcej o wyzwaniach na styku biznesu i IT oraz o możliwościach skutecznego transformowania organizacji za pomocą narzędzi HPE dowiedzie się z white paper „Wartość biznesowa HPE GreenLake Management Services”. To prawdziwy przewodnik po świecie optymalizacji i przyspieszania biznesu.