Jak się poruszać po wirtualnym świecie?

Wirtualizacja to technika, która powoli opanowuje wszystkie segmenty rynku IT, a jej zalet nie można lekceważyć niezależnie od wielkości firmy. To przede wszystkim nowe możliwości względnie szybkiej i elastycznej modyfikacji funkcji systemu IT i dopasowania go do zmieniających się wymagań biznesowych.

Jak się poruszać po wirtualnym świecie?

Wirtualizacja umożliwia prawie nieograniczone możliwości tworzenia elastycznego, dopasowanego do specyficznych wymagań systemu IT, w którego skład wchodzą serwery (moc obliczeniowa), zasoby pamięci masowej oraz infrastruktura sieciowa.

Polecamy Wirtualizacja: obsługa SMB na czterech U

Zobacz również:

  • Wirtualizacja aplikacji
  • VMware Tanzu – nowoczesna platforma mikroserwisowa.

W systemach korporacyjnych wirtualizacja jest obecnie powszechnie stosowana. Wszyscy dostawcy sprzętu i oprogramowania oferują produkty z certyfikatami zgodności z platformami wirtualizacyjnymi różnych firm. W centrach danych wykorzystywanych przez średnie przedsiębiorstwa wirtualizację też można uznać za rozwiązanie typowe. Inaczej jest tylko w przypadku małych firm, które korzystają z niej rzadziej. Według szacunków firm analitycznych, tylko ok. 20% z nich stosuje jakąś formę wirtualizacji. W tym ostatnim wypadku wynika to przede wszystkim z dwóch powodów: kosztów wdrożenia, które w małych systemach są dość wysokie i często nie przynoszą szybkiego zwrotu inwestycji, oraz kosztów utrzymania, które ze względu na znacznie większy poziom skomplikowania systemu i konieczności zatrudnienia wysoko kwalifikowanych specjalistów mogą być trudne do zaakceptowania.

Polecamy Wirtualizacja - czy zawsze skuteczna?

Dodatkowym problemem jest znalezienie narzędzia, które pozwalałoby jednolicie zarządzać wszystkimi elementami zwirtualizowanego systemu. Przynajmniej na razie, jest to zdaniem specjalistów zadanie trudne do spełnienia. Dlatego warto przeanalizować, jakie funkcje związane z wirtualizacją są w konkretnym przypadku najważniejsze, a następnie starać się wybrać, z szerokiej oferty rynkowej, oprogramowanie najlepiej dopasowane do potrzeb.

Koszty wirtualizacji

Inaczej niż w klasycznym systemie IT, gdzie rachunek jest prostszy, wirtualizacja tworzy dodatkowe koszty, związane np. z zakupem licencji i wsparcia dla hyperwizorów, które bezpośrednio nie są zależne od standardowych kosztów licencji związanych z systemami operacyjnymi, aplikacjami i narzędziami. Instalacja oprogramowania wirtualizacyjnego z reguły wymaga też wymiany serwerów na nowe modele, a także modyfikacji infrastruktury pamięci masowych. Oznacza to koszty, które realnie obniżają zyski, jakie można osiągnąć, zmniejszając liczbę fizycznych serwerów i zajmowaną przez centrum danych powierzchnię, a także obniżając rachunki za zużycie energii.

Polecamy Czy wirtualizacja w małej firmie ma sens?

Z drugiej strony, warto zdawać sobie sprawę, że wirtualizacja daje nowe możliwości względnie szybkiej i elastycznej modyfikacji funkcji systemu IT i dopasowania go do zmieniających się wymagań biznesowych. Jeśli wzrasta lub maleje ruch i obciążenie generowane przez określone aplikacje, można odpowiednio włączać, wyłączać lub przenosić wirtualne serwery, by ich moc przetwarzania uwzględniała zmiany. W środowisku zwirtualizowanym można łatwiej zarządzać migracją danych, przenosząc mniej ważne informacje do wolniejszych i tańszych systemów pamięci masowej. Przynajmniej teoretycznie dane można też znacznie łatwiej replikować niż w klasycznym systemie, ponieważ wirtualizacja nie wymaga stosowania rozwiązań nadmiarowych.

Wirtualizacja umożliwia wydłużenie cyklu życia macierzy. Bo w zwirtualizowanej sieci SAN można względnie łatwo dodawać nowe systemy pamięci (uzupełniające jej zasoby) i wciąż wykorzystując stare pamięci, realizować stopniową migrację. Pozwala to na wydłużenie trwałości starych elementów systemu i uniknięcie kosztów i ryzyka związanego z rewolucyjną modyfikacją infrastruktury.

Jedną z zalet projektów wirtualizacji centrum danych jest konieczność analizy istniejącej infrastruktury IT i w efekcie możliwość eliminacji jej przestarzałych lub zbędnych elementów. W codziennej praktyce taka analiza jest rzadko kiedy realizowana.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200