Jak samorządy budują Internet

W Polsce mamy do wydania 6 mld zł na inwestycje szerokopasmowe. Computerworld sprawdza, czy gminy i powiaty wykorzystują te pieniądze oraz jakie projekty realizują.

Prawie 1,5 mld zł ze wspomnianych 6 mld przeznaczone jest na inwestycje w tzw. Internet socjalny. Oznacza to zapewnienie dostępu do sieci dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Olkusz i Niepołomice, prezentowane ostatnio na naszych łamach, nie są jedynymi gminami, które prowadzą tego typu projekty. Dotychczas naszą ankietę na stronie internetowej www.computerworld.pl/broadband wypełniło ok. 20 gmin, powiatów i województw. To pierwsze jaskółki. Pobrano już jednak prawie 200 loginów do ankiety. Niebawem więc będziemy mogli przedstawić wyniki badania przeprowadzonego w szerszym gronie.

HotSpoty i Infomaty

Wiemy już, że inwestycje w Internet szerokopasmowy realizują gminy: Przasnysz, Tychy, Świecie, Iwonicz-Zdrój, Płaska, Zabrze, Pruszków, Brańsk, Nowy Sącz, Żyrardów, Radzymin, Miastkowo, Kobyla Góra, Czudec, Bolesławiec, Tarnowskie Góry, Radzyń Podlaski, Sopot i Wieliczka, oraz powiaty: bocheński, łódzki i tucholski, a także województwo warmińsko-mazurskie reprezentujące tzw. Polskę Wschodnią, czyli łącznie pięć województw wliczając w to także województwa: podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie i podkarpackie. Prowadzą one oczywiście projekty o różnym zakresie i skali oraz przeznaczeniu. Wiele projektów - podobnie jak w Niepołomicach i Olkuszu - to budowa Internetu socjalnego dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności bądź tworzenie punktów dostępowych dla mieszkańców. Najczęściej są to projekty o wartości kilkunastu lub kilkudziesięciu tysięcy złotych. Gminy wybierają zwykle technologię WiFi i WiMAX.

I tak np. Starostwo Powiatowe w Bochni uruchomiło w powiecie bocheńskim za 47 tys. zł siedem punktów dostępu do bezpłatnego Internetu. Z kolei gmina Bolesławiec tworzy sieć HotSpotów z Internetem dostępnym dla wszystkich znajdujących się w zasięgu, czyli ok. 12 tys. mieszkańców. Natomiast Wieliczka, Tychy i Świecie realizują projekty mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz zapewniają dostęp do Internetu w gospodarstwach domowych i jednostkach gminnych. W Tarnowskich Górach zaś gmina zapewnia dostęp do Internetu dla osób niewidomych i niedowidzących, a gmina Czudec podłączyła do Internetu szkoły, biblioteki i inne jednostki będące pod zarządem gminy. W powiecie tucholskim tworzone są z kolei Publiczne Punkty Dostępowe - tzw. Infomaty.


TOP 200