Jak samorządy budują Internet

Widać też, że budowany przez gminy Internet dla mieszkańców ma coraz większą przepustowość. Projekty dofinansowywane z PO IG zakładają, że Internet nie może mieć przepustowości mniejszej niż 144 Kb/s. W rzeczywistości - jak pokazują dotychczasowe ankiety wypełnione w naszym badaniu - dominują gminy, które udostępniają Internet o przepustowości 256 Kb/s. Coraz więcej jest jednak takich, które udostępniają mieszkańcom sieć o przepustowości nawet 1-2 Mb/s.

Miliony na sieć szkieletową

Wśród gmin i powiatów, które wzięły udział w naszym badaniu i prowadzą inwestycje w Internet szerokopasmowy, znalazły się również wielomilionowe projekty. W ramach projektów budowane są sieci szkieletowe, a na ich bazie lokalni operatorzy będą mogli świadczyć usługi mieszkańcom. Tak jest np. w Sopocie, gdzie - w ramach projektu Miejskiej Sieci Komputerowej - za 8 mln zł budowana jest sieć szkieletowa oparta na światłowodach. Gmina nie zapewnia jednak dostępu do odbiorcy końcowego. Po doprowadzeniu łączy światłowodowych do dzielnic "zaniedbanych" przez operatorów, lokalne firmy będą mogły zawrzeć umowę na dostawę łączy i rozprowadzać je w dzielnicach, a nawet pojedynczych osiedlach w ramach własnego biznesu. Wśród wielomilionowych projektów znalazł się też projekt Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej realizowany przez województwo warmińsko-mazurskie, które będzie tworzyć szerokopasmową sieć szkieletową oraz dystrybucyjną w pięciu województwach. Koszt projektu to ok. 314 mln zł.

Projekty szerokopasmowe często są łączone z dostarczaniem Internetu dla jednostek administracji publicznej. Tak jest np. w gminie Pruszków, w której w ramach projektu "Bezprzewodowa sieć dostępu do Internetu w Pruszkowie" zostanie wybudowana szerokopasmowa sieć dostępowa, w tym 95 publicznych punktów dostępowych hot-spot na terenie miasta. Zbudowana zostanie też serwerownia, publiczne punkty dostępu do Internetu (PIAP) oraz dostęp do Internetu, a także system transmisji głosu VoIP dla wybranych jednostek administracji publicznej i wdrożenie systemu bezpiecznej transmisji danych VPN pomiędzy wybranymi jednostkami administracji publicznej.

Zapraszamy do udziału w naszym badaniu i wejścia na stronę www.computerworld.pl/broadband. Jego wyniki zaprezentujemy w naszym serwisie z podziałem na gminy, powiaty, województwa. Każdy będzie mógł sprawdzić, czy i jak jego gmina zamierza dostarczyć mu Internet szerokopasmowy.


TOP 200