Jak rekrutować pracowników i efektywnie zarządzać zespołami IT?

Praktyczne przykłady, jak w Polsce można znaleźć dobrych pracowników i sprawnie zarządzać zespołami w dobie cyfrowej transformacji zaprezentowano podczas konferencji Computerworld.

źródło: Computerworld IDG Poland.

Jak można efektywnie pozyskiwać pracowników, zarządzać zasobami ludzkimi, by motywować i utrzymać najlepszych specjalistów oraz umożliwić rozwój ich talentu? Na takie pytania można było znaleźć praktyczne odpowiedzi podczas kolejnej edycji konferencji Computerworld IDG „Zarządzanie Zespołami IT”, która odbyła się w styczniu 2019 w Warszawie.

Podczas konferencji przedstawiono przypadki Case Study prezentowane przez przedstawicieli dużych polskich firm IT lub oddziałów międzynarodowych korporacji. Dostarczyły one praktycznych, rzeczywistych informacji w jaki sposób firmy radzą sobie z wymienionymi wyżej wyzwaniami dotyczącymi rekrutacji, motywacji i utrzymania pracowników oraz najlepszych praktyk w zarządzaniu zespołami w dobie cyfrowej transformacji i konieczności nadążania za szybkimi zmianami.

Zobacz również:

Rekrutacja pracowników na trudnym rynku

Szybki rozwój nowych technologii, rosnąca konkurencja, brak specjalistów IT oraz wysoka rotacja pracowników średnio wynosząca 17% (według raportu Korn Ferry Hay Group) to duże wyzwania przed którymi stają praktycznie wszystkie firmy IT.

Jak można sobie z nimi poradzić wdrażając efektywny system rekrutacji oraz zapewniając pracownikom warunki, które zwiększają ich zaangażowanie i zmniejszają rotację, mówiła podczas konferencji Anna Mirek, Dyrektor Obszaru HR i Komunikacji w ING Tech Poland w prezentacji „Jak rekrutować, żeby zrekrutować. Pozyskanie kandydata na rynku IT”.

Jak rekrutować pracowników i efektywnie zarządzać zespołami IT?

Ważnym elementem systemu efektywnej rekrutacji jest wykorzystanie odpowiednich kanałów dotarcia do potencjalnych pracowników, a także odpowiednia budowa marki firmy. Różnią się one istotnie w zależności od tego czy firma chce pozyskać młodych kandydatów czy też doświadczonych specjalistów.

Jak rekrutować pracowników i efektywnie zarządzać zespołami IT?

Jak budować odpowiedzialne i autonomiczne zespoły IT

Firmy IT muszą obecnie sprostać procesom ciągłych zmian, których członkowie zespołów IT często się nie spodziewają. Jak nauczyć pracowników odpowiedniego zachowania, gdy zmiany ich zaskakują tak, by nie spowodowali zwolnienia realizacji projektów.

Dlatego warto zbudować środowisko pracy oparte na odpowiedzialności zespołowej i organizacyjnej, czyli takie w którym ludzie mogą liczyć na siebie, by podejmować działania zgodne z pożądanymi wynikiem. By zbudować takie środowisko warto zadbać, by pracownicy działali zgodnie z odpowiedzialnością osobistą czyli również podejmowali działania zgodne z oczekiwanymi rezultatami, mówił Łukasz Wierciński, Head of Technology Center w Roche Polska.

W Roche Technology Center podjęto działania mające budować odpowiedzialność i autonomię ludzi pracujących w zespołach IT m.in. w oparciu o „Model Odpowiedzialności Osobistej”. Zadaniem menedżerów kierujących zespołami jest analiza zachowań pracowników, a jeśli wpadną oni w tzw. Pętlę Niezaradności podjęcie działań mających na celu przeniesienie ich do Pętli Odpowiedzialności, bo to pozwala na zwiększenie efektywności działania zespołów i osiągnięcie założonych celów.

Jak rekrutować pracowników i efektywnie zarządzać zespołami IT?

Jak nie ulegać lękowi przed nieznanym?

Technologia, prototypy czy trudne decyzje to chleb powszedni każdej firmy technologicznej, jednak największym zagrożeniem jest wzajemne niezrozumienie w zespole. Praca postrzegana jest w zależności od odbiorcy, dlatego tylko odpowiednia rekrutacja pozwala znaleźć takich specjalistów, którzy wpasują się w zespół – braki kompetencyjne można uzupełnić, osobowości zmienić się nie da. Dużo trudniej jest zintegrować ludzi i zrobić z nich prawdziwy zespół grający do jednej bramki. Wiele indywidualności równocześnie rozpoczynających pracę to wyzwanie dla każdej firmy. Z indywidualności trzeba stworzyć zgrany i przede wszystkim zaangażowany zespół, który ma odwagę zmieniać status quo.

Tak mówił Michał Głowiński, Dyrektor Zarządzający HL Tech i zdobywca tytułu CIO Roku 2018 opowiadając, jak został zbudowany polski oddział brytyjskiej firmy Hargreaves Lansdown, który powstał w 2017 roku mając 15 pracowników, a obecnie dysponuje sześcioma niezależnymi zespołami projektowymi zatrudniającymi 80 osób.

„Trzeba podążać jasno wyznaczonymi celami, jednocześnie rekrutując najlepszych ludzi” mówił Michał Głowiński.

Grywalizacja i zarządzanie międzynarodowymi zespołami

Podczas konferencji, o tym „Jak budować kulturę wysokiego zaangażowania z wykorzystaniem grywalizacji” mówiła Joanna Winkowska, Operation Manager z Centrum Usług Biznesowych GlaxoSmithKline IT.

Nie zabrakło też analiz dotyczących zarządzania zespołami działającymi w skali globalnej. Temu tematowi poświęcone były prezentacje Krystyny Pietrzykowskiej, Independent Company Transformation Adviser („Jak zarządzać międzynarodowymi zespołami rozproszonymi globalnie?”), a także Jany Gutierrez Chvalkowskiej, Senior HR Manager w Red Hat CEEMEA, która przedstawiła, jakie są zwinne metody pracy w otwartej kulturze organizacyjnej Red Hat i znaczenie umiejętności miękkich w porównaniu z umiejętnościami technicznymi („Jak rozwijać talenty w otwartym, zróżnicowanym i międzynarodowym środowisku”).

Podczas konferencji zaprezentowano więcej takich przykładów, ale wszystkie koncentrowały się na wdrażaniu metod skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi w dobie cyfrowej transformacji.

Jak rekrutować pracowników i efektywnie zarządzać zespołami IT?

Konferencja była okazją do rozmów i wymiany opinii między specjalistami z różnych firm. Źródło: Computerworld IDG Poland.


TOP 200