Jak przygotować infrastrukturę IT do wirtualizacji?

Wirtualizacja stawia nowe wymagania infrastrukturze sieciowej i podłączonym do niej hostom. Proces wdrażania zwirtualizowanej infrastruktury nie jest wolny od pułapek. Aby uniknąć rozczarowań, należy dobrze rozpoznać początkowe koszty i możliwe zakłócenia. Wdrożenie trzeba przeprowadzać w taki sposób, by zminimalizować ryzyko i zapewnić docelową wydajność.

Jak przygotować infrastrukturę IT do wirtualizacji?

Podstawową zaletą wirtualizacji jest możliwość uruchamiania wielu serwerów logicznych na jednym serwerze fizycznym. Pozwala to na lepsze wykorzystanie zasobów, a tym samym obniżenie kosztów. W szczegółach jednak operacja ta nie jest taka prosta. Hiperwizor - warstwa programowa tworząca platformę dla pracy serwerów wirtualnych - jest zazwyczaj spakowany w kompletne rozwiązanie programowe, które niesie koszty licencjonowania, wsparcia technicznego i utrzymania. Ponadto, żeby proces wirtualizacji był skuteczny, trzeba się liczyć z koniecznością modernizacji sprzętu.

Z drugiej strony, redukcja liczby serwerów prowadzi do obniżki kosztów - mniejsza powierzchnia, mniejsze zapotrzebowanie na chłodzenie i energię. Jeszcze atrakcyjniejsza jest wrodzona elastyczność wirtualizacji - w miarę jak zmienia się obciążenie, można z łatwością łączyć lub rozdzielać serwery wirtualne, skalując je sukcesywnie pod kątem potrzeb nowych aplikacji.

Zobacz również:

  • Wirtualizacja aplikacji
  • VMware Tanzu – nowoczesna platforma mikroserwisowa.

Problem sieci

W tradycyjnej infrastrukturze sprawa jest prosta: jest serwer z systemem operacyjnym oraz interfejsy sieciowe komunikujące go z resztą sieci. Wystarczy przydzielić mu tylko adres IP i już.

Infrastruktury zwirtualizowane są dużo bardziej złożone. Duża liczba hostów wirtualizacji może być fizycznie podpięta do kilku sieci z wirtualnymi serwerami połączonymi wewnętrznie z wszystkimi sieciami lub tylko niektórymi. To wymaga nowego podejścia, zwłaszcza w zakresie konfigurowania hostów wirtualizacji, w celu uzyskania maksymalnej niezawodności, dostępności pasma i łatwości zarządzania całą infrastrukturą.

Przy właściwym skonfigurowaniu serwery wirtualne pracujące w hostach wirtualizacji mogą wykorzystywać te same podstawowe zasoby sieciowe co serwery fizyczne. Korzyści ze zwirtualizowanej sieci to m.in. szybka skalowalność i uproszczone odtwarzanie po awarii, uzyskiwane bez dodatkowego wysiłku.

Większość specjalistycznej wiedzy, wymaganej do przeprowadzenia idealnej wirtualizacji sieci, dotyczy konfigurowania hosta. Niemniej ważne jest jednak odpowiednie wyposażenie samej sieci.

Od wielu lat LAN zasadniczo się nie zmienia - z wyjątkiem istotnego spadku kosztów (w przeliczeniu na port) i stale zwiększającego się pasma - zarówno na połączeniach miedzianych, jak i optycznych. Dzięki temu można pozyskać silny sprzęt sieciowy, niezbędny dla wirtualizacji pracy sieciowej, bez konieczności sięgania po duże pieniądze.

Nasze wyposażenie będzie też lepiej wykorzystywane. Konsolidując serwery w wirtualną infrastrukturę wielu krytycznych systemów, można je umieścić na małej liczbie fizycznych hostów - pod warunkiem, że dysponują one dostateczną nadmiarowością, pasmem i opcjami połączeń.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200