Jak przewodzić rynkowi?

Platforma WWW jest oczywiście sprzężona z systemem billingowym. W tym projekcie duży nacisk postawiono na opracowanie i przygotowanie interfejsów do systemu billingowego SAP ISU. RWE IT zapewnia kompleksową infrastrukturę oraz bieżące zarządzanie projektem; dostarcza kompleksowe narzędzie e-care, zaś HP - sprzęt. "Liczymy na jeszcze większą satysfakcję klientów poprzez udostępnienie kanałem WWW niezbędnych informacji oraz spersonalizowanych danych. Docelowo udostępnimy również inne usługi przez kanał elektroniczny" - mówi Janusz Moroz.

Niewątpliwie ta forma kontaktu z klientem wzmocni wizerunek RWE jako firmy nowoczesnej, dbającej o klientów, co widać chociażby po dowolności sposobu rozliczania. Opłacając rachunki za energię elektryczną klienci firmy mogą korzystać praktycznie ze wszystkich dostępnych, bezpiecznych form płatności gotówkowych i bezgotówkowych. RWE Polska, jako pierwszy sprzedawca energii w Polsce, umożliwiło klientom korzystanie z polecenia zapłaty. Wszyscy klienci RWE Polska rozliczani są w systemie SAP IS-U.

... i biznes z biznesem

W przypadku klientów biznesowych liczą się usługi szyte na miarę. "Firmy płacą za faktyczne zużycie prądu w danym miesiącu, podczas gdy w umowach z klientem indywidualnym obowiązuje system prognoz" - objaśnia Janusz Moroz. Stale rozszerzany jest także zakres usług dodatkowych. RWE Polska wprowadza nowe produkty, jak chociażby stałą cenę energii za określony wolumen w ciągu roku. "Przygotowując rozwiązania dla klientów korporacyjnych RWE Polska korzysta z doświadczeń innych spółek Grupy w Wielkiej Brytanii i Niemczech" - czytamy w raporcie RWE w Polsce.

Z badań opinii klientów na temat firmy, oferty i jakości obsługi wynika, że klienci dostrzegają szczególnie modernizację centrów obsługi, możliwość obsługi telefonicznej, bardziej przyjazne podejście do klienta i wyższe kompetencje pracowników. Firma oceniana jest jako niezawodny i kompetentny sprzedawca. To dobre przygotowanie do otwarcia rynku energii. Zgodnie z zapisami prawa energetycznego, będącymi konsekwencją dostosowania polskiego ustawodawstwa do dyrektyw unijnych, 1 lipca 2007 roku rynek usług energetycznych w Polsce został zliberalizowany. Od tego czasu nie tylko klienci biznesowi, ale i indywidualni mogą wybierać sprzedawcę energii. Równocześnie spółki energetyczne musiały oddzielić działalność handlową od dystrybucyjnej i utworzyć niezależnych operatorów systemów dystrybucyjnych. Tak powstał wspomniany wcześniej operator RWE Stoen Operator, który zarządza siecią energetyczną stolicy.

Na tym tle uruchomiono projekt budowy "Energy Data Analyser -Wspomaganie Systemu Sprzedaży", czyli platformy prognostyczno-analitycznej wspomagającej proces sprzedaży energii do klientów biznesowych. Projekt ma na celu optymalizację i zwiększenie efektywności prognozowania sprzedaży energii elektrycznej, zmniejszenie różnicy między prognozowanymi wielkościami energii i realną sprzedażą do klientów.

Tego typu narzędzia są konieczne u progu wielkich inwestycji RWE w polską infrastrukturę energetyczną, w szczególności w sektorze wytwarzania energii. "Wspólnie z polskim partnerem - Kompanią Węglową - RWE planuje budowę elektrowni o mocy 800 MW, w której zastosowane zostaną najnowocześniejsze rozwiązania obniżające emisję CO2 - aż o 30 procent" - tłumaczy Janusz Moroz. Równolegle RWE inwestuje w źródła energii odnawialnej. Na 2015 rok za cel stawia sobie budowę farm wiatrowych o łącznej mocy 300 MW. Pierwszą elektrownią wiatrową RWE w Polsce jest Suwalski Park Wiatrowy, który zostanie oddany do eksploatacji jesienią 2009 roku.


TOP 200