Jak przesłać dane

Dla każdego z operatorów istnieją inne modele najkorzystniejszej realizacji usług, przy czym każdy potrzebuje połączyć je w jeden, zachowując przy tym odpowiedni poziom kosztów.

Tradycyjne rozwiązanie, często stosowane przez operatorów polega na tym, że w lokalizacji usługowej (zwanej punktem prezencji operatora) pracuje wydajny router, do którego jest podłączony system optyczny, wysyłający dane przez światłowód. Chociaż większość instalacji działa właśnie w taki sposób, mają one dwie ważne wady - po pierwsze pasmo światłowodu nie jest w pełni wykorzystane, po drugie musi przetwarzać komplet danych od całego wachlarza usług (Internet, VPN, wideo, połączenia głosowe). Każda z tych usług ma inną charakterystykę ruchu i zupełnie inaczej może wyglądać jej optymalna obsługa.

Jaka usługa, taki ruch

Bardzo popularną usługą jest dostęp do Internetu. Ruch pochodzący z wielu punktów koncentrowany jest w jednym lub kilku miejscach - są to punkty peeringowe, w których odbywa się wymiana danych między operatorami. Jest to typowa architektura gwiazdy, w której wiele punktów przesyła dane między routerem usługowym a punktem peeringowym, przy czym po drodze nie wykonuje się żadnych operacji na tych danych, poza przekazaniem do właściwego miejsca. Jeśli po drodze znajduje się jakiś router tranzytowy, dane te są jedynie transmitowane między jego interfejsami - nic więcej taki router nie robi. W przypadku czystego ruchu internetowego warto odciążyć router, przekazując ruch w warstwie optycznej bezpośrednio do punktu peeringowego. Jeśli ruch internetowy będzie skonfigurowany w taki sposób, by były jedynie w punktach styku z klientem i w peeringu, nie będzie potrzeby realizacji routera usługowego o takiej przepustowości - zatem czysty ruch internetowy byłby obsługiwany najtaniej.

W przypadku usług wirtualnych sieci prywatnych, występuje zupełnie inna koncepcja ruchu. Tutaj każdy punkt musi się widzieć z każdym w obrębie usług. Nawet jeśli dla konkretnej firmy realizuje się VPN między kilkoma lokalizacjami, operator musi posiadać infrastrukturę full mesh, by móc sprawnie świadczyć takie usługi w dużej skali. VPN, w odróżnieniu od czystego ruchu dostępu do Internetu, nie posiada centralnego punktu peeringowego, całą inteligencję usługi realizują routery usługowe, zlokalizowane na styku z siecią klienta. Tych routerów musi być wiele, ale to właśnie one są odpowiedzialne za usługę, która przynosi operatorowi dodatkowe przychody.

Cztery sposoby przesyłania danych

Transmisję danych w medium optycznym można rozwiązać na cztery sposoby. Pierwszym z nich jest model klasyczny, w którym router jest połączony za pomocą interfejsu (zwanego czarno-białym) do transpondera DWDM. Nie ma tutaj interakcji między routerem a urządzeniem DWDM, które przerzuca te same bajty za pomocą medium optycznego. Większość łącz światłowodowych działa właśnie w tym modelu.

W zmodyfikowanym modelu (IP over DWDM), transponder optyczny został zintegrowany z routerem. Jest to rozwiązanie tańsze, gdyż nie trzeba kupować osobnego transpondera, to urządzenie jest wbudowane w kartę routera. Taką technologię w routerach (na przykład firm Cisco, Juniper czy Alcatel-Lucent) powszechnie używają operatorzy na całym świecie.


TOP 200