Jak przełączniki LAN pracują w sieciach heterogenicznych?

Test 4: szybko pracujący system konwergencji (test opcjonalny)

Jak przełączniki LAN pracują w sieciach heterogenicznych?

Konwergencja (protokół BPDU) - test 4

Opis: każda para przełączników musiała wykazywać, że zastosowane w nich firmowe schematy rekonwergencji potrafią odbudować połączenie już po 10 s od momentu awarii jednego z urządzeń sieciowych, wykorzystując protokół BPDU (Bridge Protocol Data Units). W teście brały udział dwie stacje robocze i cztery przełączniki (patrz rysunek 1). Każda stacja (wysyłająca i odbierająca pakiety) była podłączona do jednego przełącznika. Każdy z przełączników obsługujących bezpośrednio stacje robocze był podłączony do dwóch przełączników, z których jeden wchodził w skład ścieżki podstawowej, a drugi wchodził do akcji po zadziałaniu mechanizmu rekonwergencji (ścieżka zapasowa).

Metodologia: testowanie polegało na wysyłaniu sekwencji danych typu "ping" (odbijanie sygnału od komputera docelowego) w odstępach jednosekundowych i sprawdzaniu, czy żądanie i odpowiedź były przesyłane tą ścieżką. Następnie wyłączano przełącznik wchodzący w skład tej ścieżki i sprawdzano, ile sekwencji "ping" zostało utraconych, zanim zadziałał mechanizm konwergencji i wszystkie sekwencje "ping" kończyły się ponownie powodzeniem. Liczba utraconych sekwencji "ping" odpowiadała liczbie sekund, po upływie których zadziałał mechanizm rekonwergencji oparty na protokole BPDU.

Stopień złożoności testu: wysoki.

Testowane przełączniki: Catalyst 6500 (Cisco) i BigIron 4000 (Foundry).

Wyniki: wymienione powyżej przełączniki działały zgodnie z protokołem BPDU, a mechanizm rekonwergencji potrzebował mniej niż 10 s na odzyskanie połączenia. Ustalono, że przełącznik nie uzyskuje oceny pozytywnej, gdy proces rekonwergencji trwa dłużej niż 10 s (czego nie odnotowano).

Krótka analiza: projektując sieć wyposażoną w łącza redundancyjne, należy dążyć do tego, aby w momencie awarii jednego z urządzeń przełącznik potrafił odzyskać połączenie, wykorzystując do tego celu protokół BDPU i realizując to w możliwie krótkim czasie.

Przełączniki większości producentów nie wzięły udziału w tym teście, ponieważ nie obsługują protokołu BDPU. Jednak Extreme i Alcatel obiecują, że kolejne wersje ich przełączników będą już obsługiwać ten protokół.

Ocena zgodności przełączników operujących w warstwie 3

Test 5: IP RIP wersje 1.0 i 2.0 (test obowiązkowy)

Jak przełączniki LAN pracują w sieciach heterogenicznych?

Test zgodności przełączników

Opis: przełączniki tworzące parę musiały wymieniać między sobą informacje zawierające tabele routingu IP, wykonując to zadanie zgodnie ze specyfikacjami Internet Engineering Task Force IP RIP wersja 1.0 (RFC-1058) i wersja 2.0 (RFC-1723).

Metodologia: dwa przełączniki zostały tak skonfigurowane, aby obsługiwały protokół RIP 1.0 i nie obsługiwały marszrut statycznych. Po upewnieniu się, że marszruty te nie są obsługiwane i tabele routingu są puste, uruchamiano właściwy test. Następnie sprawdzano, czy każdy przełącznik obsługiwał bezbłędnie pakiety IP, a informacje umieszczone w tabeli routingu IP są poprawne.

Stopień złożoności testu: niski.

Testowane przełączniki: wszystkie przełączniki Layer 3.

Wyniki: wszystkie przełączniki pracowały zgodnie z protokołami Internet Engineering Task Force IP RIP wersja 1.0 (RFC-1058) i wersja 2.0 (RFC-1723).

Krótka analiza: jeśli w środowisku opartym na różnych przełącznikach wszystkie węzły sieci mogą wymieniać między sobą tabele routingu, wykonując to zadanie zgodnie z wymogami stawianymi przez protokoły RIP 1.0 i 2.0, administrator sieci nie musi wprowadzać marszrut statycznych ręcznie do każdego przełącznika, co jest bardzo czasochłonną operacją.


TOP 200