Jak pracują programiści w czasie COVID-19? Wydajniej

Programiści „zesłani” do pracy zdalnej w czasie pandemii koronawirusa okazują się bardziej produktywni działając w domu, niż wcześniej w biurze – wynika z najnowszego raportu firmy Accelerated Strategies.

Z badania Accelerated Strategies wyłania się obraz pracy zdalnej jako korzystnie wpływającej zarówno na pracowników, jak i całą organizację. Przykładowo, aż 60% uczestników badania oceniło, że po wybuchu pandemii i wprowadzeniu związanych z nią ograniczeń ich zespoły programistyczne pracowały znacznie wydajniej niż wcześniej (tylko 12,4% przyznało się, że w trybie pracy zdalnej nastąpił spadek wydajności).

Ponadto 42,6 % respondentów stwierdziło, że od czasu pandemii terminowe wykonywanie zadań stało się nieco łatwiejsze, a 39,7% uznało, że nieco łatwiej lub dużo łatwiej im było skupić uwagę na pracy (unikanie zajęć rozpraszających uwagę było trudniejsze dla 36,6% badanych).

Zobacz również:

Bardzo duży odsetek ankietowanych – aż 64,4% – przewiduje, że będzie kontynuować pracę zdalną przez trzy dni w tygodniu lub więcej – a nawet na stałe – również po zniesieniu ograniczeń związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Ten wniosek akurat nie zaskakuje – kolejne raporty potwierdzają, że praca zdalna zagości w firmach na dłużej. Firmy, w których procesy biznesowe i decyzyjne udało się z sukcesem przenieść do świata wirtualnego, pracownicy skutecznie wykonują swoje obowiązki i nie ma symptomów spadku ich zaangażowania – słowem, gdzie udało się skutecznie przejść na model pracy zdalnej – nie dążą do szybkiego powrotu pracowników do biur.

Co ważne, raport wskazuje, że w trakcie pandemii zespoły programistyczne na ogół zacieśniły współpracę z jednostkami biznesowymi w organizacji (zarządzanie produktami i projektami), jak również z zespołami bezpieczeństwa. 51,7% ankietowanych uznało, że COVID-19 w ich organizacjach spowodował zwiększony nacisk na tworzenie oprogramowania w modelu DevOps.

Konieczność przestawienia się w tryb pracy zdalnej wymusiła na przedsiębiorstwach szybką i radykalną reorganizację sposobu działania – czytamy w raporcie. Biznes musiał stworzyć lub wdrożyć infrastrukturę i usługi wspierające pracowników w domu, w tym aplikacje w chmurze i cyfrowe narzędzia do współpracy. 52,5% ankietowanych przyznało, że koronawirus przyśpieszył procesy migracji ich organizacji do usług w chmurze.

Badanie „The Future of Remote Work and Software Development” zostało przeprowadzone na zlecenie firmy CloudBees, dostawcy oprogramowania CI / CD i usług w chmurze. Uwzględnia odpowiedzi od 347 osób z organizacji różnej wielkości z 23 krajów i regionów, reprezentujących 20 branż. Dane zbierano od 24 sierpnia do 4 września br.

Praca zdalna w badaniu Computerworlda

Redakcja „Computerworlda” również prowadzi badanie dotyczące pracy zdalnej. Szukamy odpowiedzi na pytania, jak w praktyce wygląda praca zdalna w organizacjach, jak oceniamy jej zalety i wady po kilku miesiącach oraz czy ten tryb funkcjonowania to nasza przyszłość.

Zapraszamy do udziału w ankiecie Satysfakcja pracowników z pracy zdalnej i ich zaangażowanie w dobie pandemii 2020.

Wypełnienie formularza ankiety zajmie ok. 7 minut.


TOP 200