Jak powinna wyglądać współpraca nauki i biznesu

Korzystna współpraca

Badania prowadzone w CERN-ie wymagają często technologii dedykowanych, które muszą zostać specjalnie zaprojektowane na potrzeby ośrodka. Często okazuje się, że najlepszą metodą wyprodukowania takich technologii jest ścisła współpraca nauki i biznesu. Z tego właśnie powodu w 2002 r. powstał OpenLab - platforma współpracy CERN-u z branżą IT. W zamian za możliwość prowadzenia badań w środowisku CERN-u firmy IT zobowiązują się w trzyletnich cyklach finansować młodych naukowców, udostępniać swoje produkty i usługi oraz wiedzę techniczną.

"Koncentrujemy się na tym, jak stworzyć infrastrukturę, która pozwoli zrozumieć wyniki badań i pomóc branży IT lepiej zrozumieć potrzeby CERN-u" - mówi Bill Johnson, starszy menedżer ds. zarządzania i rozwoju HP Networking, który zarządza współpracą HP z CERN-em w ramach projektu OpenLab. W projekcie OpenLab biorą udział, oprócz HP, również Intel, Oracle i Siemens. Dla wymienionych firm sieci i centrum komputerowe CERN-u są platformą umożliwiającą postawienie swoich produktów przed maksymalnymi wyzwaniami. "My produkujemy, oni psują, o to mniej więcej w tym chodzi" - uśmiecha się Bill Johnson. To właśnie tu, w tej gigantycznej infrastrukturze, ujawniają się nieprzewidziane wcześniej problemy. Wobec takich wyzwań, takiego naporu danych specjaliści z HP i pozostałych firm muszą opracowywać efektywne techniki filtrowania istotnych informacji, podnosić efektywność przechowywania danych, doskonalić mechanizmy wychwytywania anomalii.

Jednym z projektów OpenLab jest CINBAD (CERN Investigation of Network Behaviour Anomaly Detection), w którego ramach bada się zachowanie dużych sieci komputerowych, analizuje trendy i wychwytuje anomalie. Sieć kampusowa CERN-u to ponad 50 tys. urządzeń połączonych 10 tys. km kabli, gdzie ruchem steruje ponad 2,5 tys. przełączników i routerów, więc pola do badań nie brakuje. Opierając się na efektach projektu CINBAD CERN zdecydował się w 2011 r. rozwijać swoją infrastrukturę sieciową na bazie rozwiązań HP. Dzięki współpracy na poligonie, którym jest OpenLab, obie strony miały pewność, że realizacja projektu nie przyniesie nieprzyjemnych zaskoczeń. Innym projektem realizowanym przez CERN wspólnie z HP jest WIND (Wireless Infrastructure Network Deployment), którego celem jest optymalizacja bardzo dużych sieci WLAN, w których przy dużej gęstości routerów wymuszonej dużą liczbą użytkowników, wzrasta poziom zakłóceń. "Ta współpraca pozwala nam rozszerzać portfolio naszych produktów, dostarcza nam pola badawczego, pozwala wychwycić wzory zachowań użytkowników sieci. CERN z kolei może liczyć na to, że jego sieć będzie systematycznie udoskonalana" - mówi Bill Johnson.

Od teorii do praktyki

Wielki Zderzacz Hadronów został uruchomiony w 2009 r., lecz do tej pory nie udało się uzyskać żadnych wymiernych efektów jego działania. "Co zmienią nasze badania? Nie mamy pojęcia. Jednym z praktycznych zastosowań teorii względności jest GPS, a przecież Einstein by tego nie wymyślił. To, czym się tu zajmujemy, nie ma z założenia praktycznego zastosowania, ale ostatecznie staje się początkiem takich technologii jak terapia hadronowa pozwalająca z ogromną precyzją leczyć guzy mózgu czy metody skanowania tirów bez ich rozładowywania. Technologie GRID pozwalają nam doskonalić techniki umożliwiające przetwarzanie obrazów satelitarnych z obszarów katastrof naturalnych i szybsze planowanie efektywnej pomocy humanitarnej" - mówi Francois Briard. Efektem ubocznym prac zmierzających do budowy Wielkiego Zderzacza Hadronów była też sieć WWW. Co jeszcze przed nami? Nie sposób zgadnąć.


TOP 200