Jak polskie samorządy budują Internet

W Polsce mamy do wydania 6 mld zł na inwestycje szerokopasmowe. Computerworld sprawdza czy gminy i powiaty wykorzystują te pieniądze i jakie projekty realizują.

Prawie 1,5 mld zł ze wspomnianych 6 mld przeznaczone jest na inwestycje w tzw. Internet socjalny. Oznacza to zapewnienie dostępu do sieci dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Olkusz i Niepołomice - które prezentowaliśmy ostatnio na naszych łamach - nie są jedynymi gminami, które prowadzą tego typu projekty. Dotychczas ankietę Computerworld dotyczącą inwestycji samorządowych w dostęp do Internetu dla mieszkańców wypełniło ok. 20 gmin, powiatów i województw. To pierwsze jaskółki. Pobrano już jednak prawie 200 loginów do ankiety. Niebawem więc będziemy mogli przedstawić wyniki badania przeprowadzonego na szerszym gronie.

HotSpoty i Infomaty

Jak pokazują dotychczasowe ankiety wypełnione w naszym badaniu - dominują gminy, które udostępniają Internet o przepustowości 256 Kb/s. Coraz więcej jest jednak takich które udostępniają mieszkańcom sieć o przepustowości nawet 1-2 Mb/s.

Wiemy już że inwestycje w Internet szerokopasmowy realizują gminy Przasnysz, Tychy, Miasto Pruszków, Świecie, Iwonicz-Zdrój, Płaska, Zabrze, Pruszków, Brańsk, Nowy Sącz, Żyrardów, Radzymin, Miastkowo, Kobyla Góra, Czudec, Bolesławiec, Tarnowskie Góry, Radzyń Podlaski, Sopot i Wieliczka oraz powiaty bocheński, łódzki i tucholski, a także województwo-warmińsko mazurskie reprezentujące tzw. Polskę Wschodnią, czyli łącznie pięć województw włączając w to także województwa podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie i podkarpackie. Prowadzą one oczywiście projekty o różnym zakresie i skali oraz przeznaczeniu. Wiele projektów - podobnie jak w Niepołomicach i Olkuszu - to budowa Internetu socjalnego dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności lub tworzenie punktów dostępowych dla mieszkańców. Najczęściej są to projekty o wartości kilkunastu lub kilkudziesięciu tysięcy złotych. Gminy wybierają zwykle technologię WiFi i WiMAX.

I tak np. Starostwo Powiatowe w Bochni uruchomiło w powiecie bocheńskim za 47 tys. zł siedem punktów dostępu do bezpłatnego Internetu. Z kolei gmina Bolesławiec tworzy sieć HotSpotów z Internetem dostępnym dla wszystkich znajdujących się w zasięgu, czyli ok. 12 tys. mieszkańców. Natomiast Wieliczka, Tychy i Świecie realizują projekty mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i zapewniają dostęp do Internetu w gospodarstwach domowych i jednostkach gminnych. W Tarnowskich Górach zaś gmina zapewnia dostęp do Internetu dla osób niewidomych i niedowidzących, a gmina Czudec podłączyła do Internetu szkoły, biblioteki i inne jednostki będące pod zarządem gminy. W powiecie tucholskim tworzone są z kolei Publiczne Punkty Dostępowe - tzw. Infomaty.

Widać też że budowany przez gminy Internet dla mieszkańców ma coraz większą przepustowość. Projekty dofinansowywane z PO IG zakładają, że Internet nie może mieć przepustowości mniejszej niż 144 Kb/s. W rzeczywistości - jak pokazują dotychczasowe ankiety wypełnione w naszym badaniu - dominują gminy, które udostępniają Internet o przepustowości 256 Kb/s. Coraz więcej jest jednak takich które udostępniają mieszkańcom sieć o przepustowości nawet 1-2 Mb/s.

Miliony na sieć szkieletową

Wśród gmin i powiatów, które wzięły udział w naszym badaniu i prowadzą inwestycje w Internet szerokopasmowy znalazły się również wielomilionowe projekty, w ramach których budowane są sieci szkieletowe, na bazie których lokalni operatorzy będą mogli świadczyć usługi mieszkańcom. Tak jest np. w Sopocie, gdzie - w ramach projektu Miejskiej Sieci Komputerowej - za 8 mln zł budowana jest sieć szkieletową opartą o światłowody. Gmina nie zapewnia jednak dostępu do odbiorcy końcowego. Po doprowadzeniu łączy światłowodowych do dzielnic "zaniedbanych" przez operatorów, lokalne firmy będą mogły zawrzeć umowę na dostawę łącza i rozprowadzać go na dzielnicach a nawet pojedynczych osiedlach w ramach własnego biznesu. Wśród wielomilionowych projektów znalazł się też projekt Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej realizowany przez województwo warmińsko-mazurskie, które będzie tworzyć szerokopasmową sieć szkieletową oraz dystrybucyjną w pięciu województwach. Koszt projektu to ok. 314 mln zł.

Projekty szerokopasmowe często są też łączone z dostarczaniem Internetu dla jednostek administracji publicznej. Tak jest np. w gminie Pruszków, w której w ramach projektu "Bezprzedowodwa sieć dostępu do Internetu w Pruszkowie" zostanie wybudowana szerokopasmowa sieć dostępowa, w tym 95 publicznych punktów dostępowych hot-spot na terenie miasta. Zbudowana zostanie też serwerownia, Publiczne Punkty Dostępu Do Internetu (PIAP) oraz dostęp do Internetu oraz system transmisji głosu VoIP dla wybranych Jednostek Administracji Publicznej i wdrożenie systemu bezpiecznej transmisji danych VPN pomiędzy wybranymi Jednostkami Administracji Publicznej.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200