Jak polskie firmy korzystają z e-handlu - raport GUS

Główny Urząd Statystyczny zbadał też jak polskie firmy korzystają z możliwości jakie daje im e-handel. Z danych GUS wynika, że z roku na rok rośnie liczba podmiotów przyjmujące zamówienia przez Internet, a łączna wartość netto przychodów ze sprzedaży elektronicznej przedsiębiorstw wyłącznie poprzez stronę Internetową wyniosła w 2009 r blisko 62 mld zł.

Z raportu "Społeczeństwo informacyjne w Polsce" wynika, że w 2009 r. w stosunku do roku 2008 wzrosła liczba podmiotów prowadzących handel przez Internet. Sprzedaż przez Internet prowadziło w 2009 r. 7% małych firm oraz co czwarta duża firma. W wykorzystaniu e-handlu przodują firmy z branży informacja i komunikacja (21%) oraz nowej sekcji naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (17%).

Jednocześnie tylko 2% w 2009 r. i 3% w 2010 r. wszystkich przedsiębiorstw wykorzystywało protokół bezpieczeństwa do przyjmowania zamówień przez Internet. Zdecydowanie najczęściej z tego narzędzia w 2010 r. korzystały firmy duże oraz podmioty z branż, które najczęściej składały zamówienia przez sieci: naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego 15%, informacja i komunikacja 12%.

Jak polskie firmy korzystają z e-handlu - raport GUS

Łączna wartość netto przychodów ze sprzedaży elektronicznej przedsiębiorstw (o liczbie pracujących powyżej 9 osób) wyłącznie poprzez stronę Internetową wyniosła w 2009 r. blisko 62 mld zł. Ponad połowę tych przychodów wygenerowały przedsiębiorstwa duże (34 mld zł). Szczególnie te z branży handel i naprawy, gdzie wartość przychodów ze sprzedaży przez stronę internetową wyniosła 34 mld zł.

Pełna wersja raportu GUS o wykorzystaniu IT w firmach i gospodarstwach domowych

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200