Jak połączyć sieć firmową

Wartością dodaną są zazwyczaj darmowe połączenia w obrębie firmy, niezależnie od lokalizacji. Najważniejszą z zalet jest łatwa integracja, mobilność w obrębie dostępnych łącz oraz bardzo prosta obsługa od strony firmy. Operator może świadczyć usługę VoIP przy wykorzystaniu standardowego i bardzo popularnego protokołu SIP, dzięki czemu firma może kupić niedrogie telefony IP. Cała usługa jest zarządzana, konfigurowana i obsługiwana przez operatora telekomunikacyjnego. Zazwyczaj oferuje on także korzystne stawki połączeń z użyciem VoIP. Usługi telefoniczne to nie tylko rozmowy, gdyż infrastruktura obsługuje wszystkie typowe usługi głosowe, takie jak przekazanie połączeń, numerację skróconą, telekonferencje, skrzynki poczty głosowej czy menu IVR. Taką telefonię IP można zintegrować z usługami firmy, co jest szczególnie przydatne przy obsłudze call center.

Niektóre firmy decydują się na opcję kompleksowej usługi, gdzie operator telekomunikacyjny dostarcza całą infrastrukturę niezbędną do realizacji połączeń. Firma w takim przypadku musi posiadać jedynie sieć lokalną, serwery, stacje robocze oraz telefony IP. O resztę zadba operator.

Komentarz
Wybór sposobu realizacji wirtualnej sieci prywatnej, łączącej lokalizacje firmy, powinien spełniać kilka podstawowych kryteriów, jak: wysoka jakość i bezpieczeństwo, zapewnienie niezawodnego środowiska sieciowego dla funkcjonowania istotnych, scentralizowanych systemów biznesowych, czy też transmisji wrażliwych na jakość (głos, wideo). Jeśli ww. aspekty nie są szczególnie istotne, zapewne wystarczające będzie połączenie niewielkiej ilości lokalizacji przy wykorzystaniu, nie dającego dostatecznych gwarancji, dostępu do Internetu i szyfrowania IPSec. Dlatego też model IPSec jest najbardziej popularny wśród małych i średnich przedsiębiorstw. W każdym innym przypadku, niezastąpionym rozwiązaniem jest VPN MPLS, zarządzany przez operatora. Model ten jest zatem bardzo popularny wśród dużych firm o rozproszonej geograficznie strukturze lokalizacji.

EXATEL, jako pierwszy w Polsce, wdrożył technologię MPLS, rozpoczął i aktywnie rozwija usługę VPN MPLS wraz z bazującymi na niej, zintegrowanymi usługami dodanymi. Skupiamy się na kompleksowej realizacji wymagań telekomunikacyjnych dużych przedsiębiorstw ze wszystkich sektorów gospodarki. Natomiast IPSec wykorzystujemy jedynie jako metodę zdalnego dostępu do VPN MPLS.

Mariusz Kasprzak, kierownik Zespołu Rozwoju Biznesu w EXATEL SA


TOP 200