Jak połączyć sieć firmową

Argumenty za i przeciw

Zrealizowanie VPN przez operatora ma kilka zalet.

1. Zdejmuje z działu IT obowiązek zarządzania urządzeniami, zmianami w konfiguracji i firmware. Dzięki temu dział IT nie musi posiadać personelu o tak specyficznej wiedzy i może się skupić na realizacji usług dla biznesu.

2. Operator może zastosować rozwiązania do automatyzacji wielu czynności, w tym rejestrowania zdarzeń. Dzięki efektowi skali, może reagować proaktywnie, na podstawie zgłoszeń z rozległej infrastruktury utrzymywanej z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi. Zlecenie usługi jest na pewno prostsze od realizacji tuneli siłami działu IT w firmie, gdyż to usługodawca przejmuje obowiązki związane z utrzymaniem takiego łącza, przy czym każdy liczący się operator telekomunikacyjny posiada wystarczające zasoby sprzętu, personelu i wiedzy, by móc zapewnić usługę na wymaganym poziomie.

3. Operator może część usługi przenieść do swojego centrum - zamiast instalować w centrali kosztowny koncentrator dla wielu połączeń VPN, może z powodzeniem użyć prostszych routerów, a usługę terminować w urządzeniu klasy operatorskiej lub high end enterprise. Dzięki wydzieleniu zasobów, firma może mieć dostęp do usług, które w tradycyjnym modelu mogłyby być nieopłacalne - na przykład dostępu z użyciem SSL VPN, autoryzowanego tokenami. Obecnie wiele tańszych urządzeń wspiera SSL VPN, ale najlepszą jakość usług dostarczają koncentratory klasy operatorskiej, umożliwiając na przykład weryfikację stanu aktualności systemu operacyjnego, istnienie i aktualność antywirusa i tak dalej.

4. Dostawca może świadczyć usługi, które znajdują się poza zasięgiem typowej korporacji, chyba że jest ona operatorem telekomunikacyjnym. Taką usługą jest łącze MPLS.

5. Zlecenie usługi nie wymaga inwestycji, a sama usługa lepiej się skaluje w miarę potrzeb. W typowym modelu całą infrastrukturę dostarcza operator. Gdy dotychczasowy ruch zbliża się do granic możliwości routera, operator ma bardziej elastyczne zasoby niż firma, która musiałaby kupić nowe urządzenie. Poza tym koszty związane z uruchomieniem usługi też mają znaczenie dla firm, które rozpoczynają działalność.

Jedynym argumentem przeciw korzystaniu z usług operatora, jest to, że podstawową funkcjonalność można osiągnąć za pomocą tanich routerów takich firm jak D-Link czy Linksys siłami działu IT. Niestety jakość takiej usługi nie może się równać z tym, co oferują operatorzy.

Operator może więcej

Dla firmy komunikacja nie kończy się na zestawieniu i utrzymaniu tunelu VPN. Jedną z ważniejszych usług biznesowych jest telefonia i wideokonferencje. Niektórzy operatorzy świadczą kompleksowe usługi, które obejmują nie tylko realizację bezpiecznego połączenia między lokalizacjami, ale także oferują utrzymanie całej infrastruktury, począwszy od sieci, a skończywszy na telefonii. Wykorzystywanie VoIP umożliwia przeniesienie do operatora wszystkich usług związanych z zestawianiem, utrzymaniem i rozliczaniem połączeń głosowych.


TOP 200