Jak połączyć komputery?

Wraz ze zmianą systemu politycznego ogromnie wzrosło zainteresowanie zachodnich firm Polską. Sieci dystrybucyjne, proponujące sprzedaż bezpośrednią, czyli z pominięciem hurtowni i sklepów, z początku nieśmiało wchodziły na nasz rynek zdając sobie sprawę jak niepopularny jest to system sprzedaży w kraju postkomunistycznym. Herbalife, Oriflame czy Rainbow, które rozpoczęły działalność na terenie Polski 2 lata temu, przetarły szlaki dla potentatów. Pierwszym z nich był największy koncern dystrybucyjny na świecie - AMWAY - działający w ponad 50 krajach świata (3,9 mld USD obrotów w 1992 r.), który wszedł na nasz rynek pod koniec ub.r. Jego największy konkurent - AVON - rozpocznie działalność pod koniec br.

Wraz ze zmianą systemu politycznego ogromnie wzrosło zainteresowanie zachodnich firm Polską. Sieci dystrybucyjne, proponujące sprzedaż bezpośrednią, czyli z pominięciem hurtowni i sklepów, z początku nieśmiało wchodziły na nasz rynek zdając sobie sprawę jak niepopularny jest to system sprzedaży w kraju postkomunistycznym. Herbalife, Oriflame czy Rainbow, które rozpoczęły działalność na terenie Polski 2 lata temu, przetarły szlaki dla potentatów. Pierwszym z nich był największy koncern dystrybucyjny na świecie - AMWAY - działający w ponad 50 krajach świata (3,9 mld USD obrotów w 1992 r.), który wszedł na nasz rynek pod koniec ub.r. Jego największy konkurent - AVON - rozpocznie działalność pod koniec br.

Amway Polska

powstał w czerwcu ub.r., a działalność rozpoczął pół roku poźniej. Centrala znajduje się w Warszawie i utrzymuje kontakt z 10 hurtowniami rozsianymi na terenie całej Polski. Prowadzi również rejestr i rozliczenia wszystkich dystrybutorów, których liczba, pod koniec lutego br., wynosiła ponad 63 tys. Firma spodziewa się, że niedługo będzie ich ponad 100 tys., wobec czego już teraz myśli, jak zapewnić im sprawną obsługę.

Centrum komputerowe

Biuro zatrudnia 50 osób, zaś 70 osób pracuje w hurtowniach. Ich pracę wspomaga system komputerowy dostarczony przez IBM. Rolę głównego serwera pełni midrange IBM AS/400 model D35, do którego można podłączyć 80 terminali. Z czasem firma dostanie silniejszy model F45, mogący przetwarzać dane przez 24 godz. na dobę. Każda hurtownia posiada małe komputery AS/400 (modele D04 - w przyszłości F04).

Zadziwiające, że do dzisiejszego dnia hurtownie nie są połączone siecią z centrum. Biuro łatwiej może się połączyć z ośrodkiem w Ada (w stanie Michigan), gdzie mieszczą się fabryki firmy, niż z hurtownią w Raszynie. Do tej pory żadna z polskich firm telekomunikacyjnych nie była w stanie zapewnić takich parametrów sieci, które zadowoliłyby AMWAY. Rozważa się możliwość założenia sieci światłowodowej lub satelitarnej. Ta ostatnia możliwość na razie nie wchodzi w rachubę, gdyż polskie przepisy jej nie uwzględniają. Uznając tę niedogodność za problem nr 1, firma poszukuje w tej chwili zagranicznego partnera. Tymczasem specjalni kurierzy dowożą codziennie (np. z Wrocławia czy Szczecina) taśmy z wynikami transakcji do Warszawy, gdzie są one przetwarzane. Z tego też powodu dystrybutorzy mogą uzyskać informacje na temat swoich obrotów z 24-godzinnym poślizgiem. Jest to szczególnie irytujące pod koniec miesiąca, gdy waży się wysokość ich prowizji, zależnej w sposób skokowy od poziomu comiesięcznych obrotów.

Oprogramowanie

Mniejsze problemy stwarza przetwarzanie danych. Serwer wyposażony jest w system operacyjny OS/400 2.2, najnowszą wersję napisaną w języku RPG/400. Do rejestracji zamówień dystrybutorów używa się programów stworzonych za pomocą najnowszego narzędzia klasy CASE, o nazwie SYNON. Pełne backupy na taśmę magnetyczną wykonuje się codziennie rano i wieczorem i przechowuje przez miesiąc. Firma poszukuje lepszego rozwiązania, gdyż już w tej chwili backup trwa ok. 40 min.

Również obecnie używany twardy dysk domaga się wsparcia. Jego pojemność wynosi 7,6 Gb, z czego 75% jest już zajęte. W ciągu 2-3 miesięcy wypełni się całkowicie, ale firma nie martwi się tym zbytnio, gdyż na wszystkie kluczowe elementy systemu ma podpisaną umowę na upgrady.

Poważnym, nie rozwiązanym do tej pory, problemem jest brak polskich liter w oprogramowaniu udostępnionym przez IBM. Firma zastrzegła sobie w kontrakcie rozwiązanie tego problemu, ale szef centrum komputerowego nie potrafił mi powiedzieć, kiedy AMWAY będzie w stanie to zrobić.

Wydajność systemu trudno jest ocenić, gdyż IBM nie udziela informacji na temat szybkości zainstalowanego serwera. Jednym z dowodów na to, że nie jest on jeszcze nadmiernie eksploatowany, jest to, że drukarka IBM 6262 (heavy duty), drukująca z szybkością 1400 linii/min., pracuje jedynie kilka godzin w nocy.

Wąskie gardła

Centrum komputerowe liczy 6 osób. Szefem, do czasu wdrożenia systemu, jest Amerykanin. Oprócz tego firma zatrudnia 3 operatorów, pracujących w trybie ciągłym, oraz 2 programistów, specjalistów od AS/400. Szef centrum poszukuje 2 analityków systemowych, ale na razie ma kłopoty z ich znalezieniem.

Problemem, z którym AMWAY nie może sobie poradzić, jest brak odpowiedniej ilości linii telefonicznych. Do użytku dystrybutorów oddano zaledwie 3 gorące linie, co jest kroplą w morzu potrzeb.

Innym problemem jest zbyt długi czas oczekiwania na obsługę w hurtowniach (1-3 godz.). Trwają prace nad wdrożeniem czytników kodów paskowych na produktach oraz OCR-ów do przetwarzania umów dystrybucyjnych.

Nie tylko produkcja i sprzedaż

Mimo tych kłopotów, Amway dba o stworzenie korzystnego image'u w środkach masowego przekazu, mimo braku reklamy, co jest założeniem programowymfirmy. Od samego początku działania na terenie Polski Amway bierze udział w licznych akcjach na rzecz nauki oraz ochrony zdrowia i środowiska.

Pierwszym takim przedsięwzięciem, sponsorowanym przez Amway Polska, był trzydniowy, bezpłatny kurs rozwoju przedsiębiorczości BIZNES START, w którym wzięło udział ok. 700 osób. Ze względu na duże zainteresowanie firma zdecydowała się na powtórzenie tego edukacyjnego programu wformie cyklu profesjonalnych nagrań telewizyjnych i udostępnienie go zainteresowanym stacjom telewizyjnym. Pierwszy program TVP ma go wyemitować w kwietniu br.

Innym przejawem działalności charytatywnej było przekazanie przez Amway 10 tys. USD na rzecz Dziecięcej Kliniki Chirurgicznej w Warszawie i nie była to, jak sądzę, jednorazowa inicjatywa.


TOP 200