Jak podkreślić umiejętności biznesowe w CV?

CIO lub dyrektor IT, który pragnie zasiadać w zarządzie firmy, powinien przygotować swoje CV zupełnie inaczej, niż zrobiłby to np. CTO.

CV dla CIO powinno być skonstruowane zupełnie inaczej niż dla osób znajdujących się na wcześniejszych etapach kariery, np. architektów systemów czy nawet menedżerów IT, dla których najważniejsze jest przedstawienie konkretnych technologicznych kwalifikacji. CV napisane przez CIO musi podkreślać jego wkład w rozwój całej firmy, a nie wymieniać zakończone projekty czy technologie, które udało się zaimplementować.

Oto trzy główne składniki życiorysu zawodowego dla CIO, które podkreślają jego przynależność do grona top menedżerów.

Zobacz również:

  • Jak przygotować bezkonkurencyjne ogłoszenie o pracę

1.Strategiczny a nie taktyczny punkt widzenia

Opisuje konkretne obszary, w których CIO stworzył wartość dodaną dla organizacji, długoterminowe plany biznesowe, które brał pod uwagę tworząc mapę drogową IT dla firmy. Warto podkreślić rolę technologicznych usprawnień, które wspierają przyszły wzrost korporacji.

Np. dla menedżera średniego szczebla w dziale IT w CV punkt ten wyglądał by tak:

Przed zmianami: Stworzony profil zarządzania ryzykiem dla starzejącej się infrastruktury dla celów prezentacji dla zarządu.

Po zmianach: Stworzenie pięcioletniej strategicznej mapy drogowej w ramach prac zarządu dla IT, jasna komunikacja ryzyka towarzyszącego potrzebom zmiany dla infrastruktury, która kończy swój cykl życia.

Warto podać przykłady, które pokazują potencjalne oszczędności dla biznesu i podkreślić dobre relacje z szefami działów biznesowych w czasie wdrożeń.

2. Technologia jako czynnik sprzyjający wzrostowi biznesu.

Jako miernik efektywności wielu CIO może wskazać nowe inicjatywy, które przyniosły wartość dodaną w formie zwiększonych przychodów, zwiększonej skuteczności czy poprawy wydajności pracowników. Kluczem do pokazania tego typu szczegółów w życiorysie CIO, gdy mowa o technologiach zaangażowanych w osiągnięcie tych celów, jest skoncentrowanie się na końcowych rezultatach.

W takich przypadkach CIO (czy CTO) często są partnerami liderów biznesowych w identyfikowaniu potencjalnych ulepszeń, które mogą być osiągnięte dzięki zmianom technologicznym. Kluczem jest odniesienie do potrzeb biznesowych, a użyte narzędzia, platforma, oprogramowanie - jedynie częścią historii.

Warto przyjrzeć się przykładowemu opisowi konwersji systemu ERP w życiorysie CIO:

Przed zmianami: Implementacja systemu ERP firmy SAP (druga wersja w firmie) aby osiągnąć 100-proc. mierzalność zużycia surowców.

Po zmianach: Ułatwienie prowadzenia działalności biznesowej przez dodanie możliwości SAP ERP (w tym 100-proc mierzalność zużycia surowców w produkcji gotowych części), która wpłynęła na poprawę wyników firmy w jej podstawowej działalności.

3. Przykłady cięcia kosztów

Zadaniem CIO często jest wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań przy możliwie najniższych kosztach, zwłaszcza jeśli CIO raportuje bezpośrednio do CFO.

CV powinno podkreślać działania, które stanowiły technologiczne tło dla wzmocnienia pozycji firmy na rynku, np. uzyskanie znaczących oszczędności przez wprowadzenie rozwiązań typu wirtualizacja.

Dodatkowo, inicjatywy IT często mają wpływ na zyski, czy to poprzez automatyzację czy stworzenie nowych możliwości osiągania przychodów. W tych przypadkach ważne jest, aby pokazać w CV konkretne wyniki związane z tymi ulepszeniami, jako przykład efektywności.

Przykład:

Przed zmianami: uaktualnienie centrum danych, laboratoriów i działu usług z użyciem technologii wirtualnych serwerów.

Po zmianach: Rozwiązania oparte na wirtualizacji aby zapewnić 135% ROI w ciągu trzech lat, z 88% lepszym działaniem w razie awarii oraz zmniejszeniem kosztów, uaktualnienie centrum danych bez zwiększania zatrudnienia czy powierzchni - wyeliminowanie 1,2 mln USD potencjalnych kosztów.

Dobre CV dla CIO powinno dawać efekty poprzez opowiadanie historii, zawierającej konkretne korzyści finansowe lub zmiany technologiczne, koncentruje się na potrzebach biznesowych i podaje przykłady strategicznych działań, które poprawiły pozycję rynkową całej firmy.

Laura Smith-Proulx jest certyfikowanym konsultantem CV, twórcą profili na LinkedIn, w przeszłości zajmowała się rekrutacją.

Artykuł pochodzi z CIO.us

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200