Jak płacić za open source?

O open source często myślimy jako o "wolnym oprogramowaniu" i jest to prawidłowe skojarzenie. Tradycja, datująca się na wczesne lata osiemdziesiąte, określa oprogramowanie, które zapewnia użytkownikom: wolność jego rozpowszechniania, a także analizowania, modyfikowania i dystrybuowania jego kodu źródłowego, jako "free software".

Pomysł uzyskania czegoś za darmo ciągle kieruje wielu użytkowników w stronę rozwiązań open source - co może też ugruntowywać przekonanie, że jest czymś niestosownym płacenie za tworzenie takiego oprogramowania.

Z drugiej jednak strony wielu użytkowników dostrzega w ruchu open source istotne korzyści i zastanawia się jak wspierać finansowo projekty open source? Jest to proste pytanie, ale problem jest bardziej złożony niż można sobie wyobrazić.

Zobacz również:

  • 12 darmowych narzędzi do projektowania, tworzenia i testowania interfejsów API
  • GitHub dodaje narzędzia bezpieczeństwa łańcucha dostaw dla języka Rust
  • JDK 19: Funkcje planowane dla Javy 19

Destrukcyjne pieniądze

Chociaż projekty open source są realizowane skupionych wokół nich deweloperów, nie oznacza to jednak, że są przez nich finansowane. Projekty te, to współpraca między silnie zmotywowanymi jednostkami. Jedynie w małym procencie projektów społeczności finansują swoje działania. Kiedy organizacje non profit wspierają takie społeczności, to zazwyczaj realizują to poprzez zatrudnianie zespołów administracyjnych, prawnych i finansowych, z celem wsparcia operacji technicznych i rynkowych oraz zapewnienia członkom społeczności możliwości skupienia się wyłącznie na samym projekcie.

Polecamy Chmury open source rywalizują o wsparcie

Społeczność open source obejmuje wielu uczestników tworzących wspólnie kod źródłowy i synchronizujących opracowywane przez siebie jego fragmenty. W ten sposób każdy płaci za swoją część własnymi zasobami. Scentralizowane finansowanie zakłóca tę równowagę, niszczy społeczność i zniechęca uczestników, którzy nie dostali jakiegoś kawałka z tego funduszu.

Niektóre społeczności prowadzą gorące dysputy o tym czy projekty powinny być finansowane centralnie - taki model finansowania uważany bywa za skuteczny hamulec aktywności takiej społeczności. Jednak to nie znaczy, że praca wykonywana przez członków społeczności open source jest zawsze bezpłatna. Badania pokazują, że wiele projektów silnie zależy od członków społeczności opłacanych za pracę nad kodem. Jednak nie są oni opłacani przez społeczność, ale przez podmioty, które odnoszą korzyści z tego kodu.

Pieniądze dla najlepszych

Ale jak zbudować społeczność open source w nowym obszarze i zapewnić finansowanie projektu? Przykładem może być powołana w Stanach Zjednoczonych inicjatywa Shared Learning Collaborative (m.in. przez Gates Foundation, Carnegie i stowarzyszenie handlowców State Superitendents), która ma tworzyć oprogramowanie raportujące osiągnięciach akademickich na potrzeby władz federalnych.

Polecamy Open source: zmierzch ery GPL? Nie do końca...

W ramach SLC zdefiniowano zestaw API i formaty danych do zbierania pomiarów wydajności ze szkół oraz opracowano dashboard. Kolejnym wyzwaniem jest pozyskiwanie danych do tych systemów.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200